STATUT KSIĘSTWA URBINO

STATUT KSIĘSTWA URBINO

Postprzez Marek Wiktorowicz » 26 kwi 2017, 13:51

XXX III MMXVII


Obrazek

STATUTO DEL DUCATO DI URBINO
VITTORIO PAOLINO
per la grazia di Dio
DUCA DI URBINO
Ecc. Ecc. Ecc.

Pragnąc z całego serca zapewnić pomyślność Naszym poddanym, oraz zagwarantować trwały ład w Księstwie Urbino, które z Łaski Boga Wszechmogącego Naszej pieczy powierzono, postanowiliśmy o spisaniu i proklamowaniu tego Statutu jako prawa fundamentalnego dla całego Księstwa Urbino.
Toteż to postanawiamy i ogłaszamy, iż odtąd nic wbrew postanowieniom tego Statutu w całym Księstwe stać się nie może, a jedynie na legalnej podług tego Statutu władzy spoczywać będzie prawo jego zmiany lub uchylenia.

Articolo 1
Suwerenem Księstwa Urbino jest Rodzina Książęca, to jest książę Vittorio Paolino - jako pierwszy książę Urbino - i ci członkowie rodu Zepów, którym Rodzina Książęca nadała mandat monarszy. Członkowie Rodziny Książęcej są nietykalni.

Articolo 2
Książęta mogą samodzielnie sprawować władzę książęcą, a więc: wydawać dekrety i postanowienia, nadawać sankcję uchwałom Kolegium Książęcego, mianować i odwołać Ministra Księstwa Urbino, nadawać i odbierać obywatelstwo, tytuły szlacheckie oraz odznaczenia oraz wykonywać inne czynności niezastrzeżone dla wspólnej decyzji Rodziny Książęcej. Rodzina Książęca wspólnie podejmuje najważniejsze decyzje, między innymi: o zmianie Statutu, zwołaniu i rozwiązaniu Kolegium, nadaniu i odebraniu mandatu monarszego oraz zmianie decyzji samodzielnej jednego z książąt. Książę, przy podejmowaniu samodzielnych decyzji, powinien konsultować się z pozostałymi książętami.

Articolo 3
Rodzina Ksiażęca może, jeśli uzna to za stosowne, powołać do życia Kolegium Książęce. Kolegium Książęce doradza Rodzinie Książęcej przy sprawowaniu władzy oraz może proponować nowe prawo drogą uchwał. Uchwały Kolegium stają się prawem powszechnym dopiero po uzyskaniu sankcji Rodziny Książęcej. Swe funkcjonowanie Kolegium rozpoczyna dopiero, kiedy zostanie zwołane przez Rodzinę Książęcą, a kończy, kiedy zostanie rozwiązane.

Articolo 4
Władza wykonawcza spoczywa na Rodzinie Książęcej, która może jednak powierzyć jej wykonywanie w swoim imieniu Ministrowi Księstwa Urbino. Minister ów może mianować sekretarzy i innych urzędników, którzy udzielą mu wsparcia. Odpowiada on jednak za ich działania przed Rodziną Książęcą.

Articolo 5
Sądem pierwszej instancji będzie jeden spośród książąt. Sądem zaś odwoławczym wszyscy książęta orzekający wspólnie.

Articolo 6
Wszyscy obywatele Księstwa są wobec prawa równi mimo różnic w pozycji społecznej. Wszyscy w równym stopniu podlegają opiece władzy.

Articolo 7
Wszyscy obywatele, stosownie do swych możliwości, winni dbać o pomyślny rozwój Księstwa.

Articolo 8
Gwarantuje się wolność i nietykalność osobistą. Nikt nie będzie więziony bez prawomocnego wyroku.

Articolo 9
Gwarantuje się ochronę własności. Nikt nie może zostać pozbawiony swego majątku inaczej niż przez prawomocny wyrok.

Articolo 10
Gwarantuje się wolność słowa, prasy i wyrażania swoich poglądów.

Articolo 11
Gwarantuje się wolność zgromadzeń publicznych i zrzeszania się, o ile cel zgromadzeń i zrzeszeń jest pokojowy i zgodny z prawem.

Articolo 12
Terytorium Księstwa dzieli się na hrabstwa i baronie, które wydzielane są z Domeny Książęcej i nadawane w zarząd zasłużonym obywatelom Księstwa. Na ich czele stoją hrabiowie oraz baronowie, którzy władzę swą dzierżą z nadania Rodziny Książęcej. Hrabiowie oraz baronowie wydawać mogą ordonanse, które stają się miejscowym prawem powszechnym dla ich hrabstwa lub baronii, lecz które nie mogą stać w sprzeczności z żadnym prawem ustanowionym dla całego Księstwa.

Articolo 13
Kolegium Książęce składa się ze stu manadatów, które Rodzina Książęca rozdziela pomiędzy hrabstwa i baronie tworzące Księstwo. Podstawą podziału jest ocena stopnia rozwoju, zaludnienia i ogólnej atrakcyjności poszczególnych hrabstw i baronii.

Articolo 14
Każde hrabstwo i baronia same określają, w jaki sposób reprezentowane będą przypadające im mandaty.

Articolo 15
Kolegium ma prawo wystosowywać do Rodziny Książęcej wnioski i propozycje, a także uchwalać propozycje praw. Dokonuje się to większością mandatów.

Articolo 16
Ustanawia się także hierarchię praw. Najwyższym prawem Księstwa jest niniejszy Statut, a za nim umowy międzynarodowe. Dalej dekrety książęce i usankcjonowane przez Rodzinę Książęcą uchwały Kolegium. Dalej postanwienia i wyroki książęce. Dalej zarządzenia urzędników Księstwa. Dalej ordonanse hrabiów i baronów i inne prawa miejscowe wydane na ich podstawie.

Articolo 17
Stanowi się prawną ochronę dla herbu rodu Zepów jako herbu Księstwa Urbino oraz flagi w barwach Zepów jako jego flagi oficjalnej. Ponadto ustanawia się pieśń Salve Regina hymnem Księstwa Urbino. Te znane być mają jako symbole narodowe Księstwa Urbino.

Articolo 18
Siedzibą władz i stolicą Księstwa będzie miasto Urbino.

Articolo 19
Językiem urzędowym będzie język polski, natomiast język włoski oraz język surmeński będą mogły być używane pomocniczo.

Do wszystkich, którzy niniejsze przeczytają: niech będzie wiadomym, iż postanowiliśmy nadać sankcję temu prawu, a Artykułowi Tymczasowemu sankcję odebrać.


(-) Vittorio Paolino,
książę Urbino
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2747
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Akty prawne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości