Współczesne zasady prowadzenia wojen

Miejsce swobodnych i luźnych rozmów

Współczesne zasady prowadzenia wojen

Postprzez Jan Lubomirski-Dostojewski » 11 maja 2018, 21:14

Razem z Ferdynandem Dugoszem z Unii Trzech Narodów stworzyliśmy system, umożliwiający prowadzenia kampanii, dla współczesnych mikronacji. Prezentuję to tutaj, gdyż obecnie "sondujemy" co ludzie myślą na ten temat.

Mapa, zaopatrzenie i ruch:

1.Mapa jest podzielona na regiony o szerokości i długości (na oko) 10 kilometrów.
2.Jednostki mogą poruszać się na tej mapie o określoną ilość pól, którą określa mobilność.
3.Dana armia porusza się z prędkością jej najwolniejszej jednostki.
4.Reset mapy następuje co 12 godzin
5.Na mapie widnieje rzeźba terenu, która wywiera konkretne efekty na znajdujące się tam jednostki.
6.Co 24 godziny obliczana jest pogoda dla konkretnego rejonu (do ustalenia), którą oblicza się na podstawie losowania liczby z puli od 1 do 100, w której przypisane są konkretne pogody, według ich prawdopodobieństwa).
7.Przed rozpoczęciem wojny należy rozmieścić fabryki uzbrojenia.
8.W momencie, gdy nie ma żadnego połączenia między jakimiś oddziałami, a fabryką, ta zaczyna tracić zaopatrzenie. Tracą go 10% w bitwie z równą armią za każde przeliczenie. Jeżeli armię różnią się od siebie liczebnie, odpowiednio mnoży się to według tego, o ile jest większa armia wroga (jeżeli armia jest większa dwukrotnie, traci 20% itd.)
9.Zaopatrzenie można dostarczać również drogą morską i mostami powietrznymi.

Walka:

10. Do starcia dochodzi, gdy dwie jednostki spotykają się jednym polu dwie wrogie sobie armię.
11. Obrażenia oblicza się w ten sposób (odbywa się to co 12 godzin):
-Ustala się inicjatywę strony (pierwszeństwo ma atakująca strona, a jeżeli obie weszły jednocześnie, to ta z większą armią. W wypadku równych armii i równoczesnego dotarcia do regionu, inicjatywę ma agresor wojny)
-Atak danego rodzaju jednostki mnożymy przez jej ilość i sumujemy z obrażeniami pozostałych rodzajów jednostek w armii. Następnie mnoży się to przez losowy procent ze stu (jeżeli wylosuje się 1% to obrażenia należy pomnożyć przez 51%, a gdy wylosuje 100%, to przez 150%, i tak dalej analogicznie)
-Obronę drugiej strony mnoży się przez jej ilość, tak samo jak atak drugiej strony w poprzednim podpunkcie.
-Odejmuje się otrzymaną obronę od otrzymanego ataku i wynik jest ostateczną ilością obrażeń.
-Obrażenia rozdaje się według proporcji w wojsku (jeżeli armia ma 300 piechoty oraz 100 czołgów i otrzyma 100 obrażeń, to 75 z nich trafi do jednostek piechoty, a 25 do czołgów, i tak dalej analogicznie)
-Następnie proces ten się powtarza w wypadku strony broniącej.
-Jeżeli wynik odejmowania jest minusowy, to straty ponosi osoba atakująca, równe temu wynikowi (bez minusa).
12. Na statystyki wpływają różne modyfikatory, jak pogoda, czy ukształtowanie terenu i jakość okopów.
13. Jednostki mogą się wycofać z bitwy, jednak w tym przeliczeniu nie zadają obrażeń, a jedynie je przyjmują

Okopy:


14. Jednostki mogą się okopać, kosztem braku możliwości ruchu w tym przeliczeniu.
15. Na jakość okopów wpływa pogoda i ukształtowanie terenów.
16. Okopy wpływają na statystyki jednostek, które na nich się bronią (w wypadku równoczesnego dotarcia do pustego regionu z okopami wpływają one na autorską stronę. Jeżeli region jest okupowany już przez jakieś oddziały, to okopy mają wpływ jedynie na stronę stacjonujących wcześniej tam wojsk).

Obozy jenieckie, szpitale i ranni:

17. Umiejscowienie obozów jenieckich i szpitali zależy jedynie od narracji.
18. Po zakończeniu bitwy liczbę zmarłych mnoży się przez wylosowaną liczbę w przedziale od 0 do 50. Wynik to procent zmarłych, którzy okazali się rannymi.
19. Los rannych i jeńców zależy jedynie od woli narracyjnej ich właścicieli.
20. Żeby przetransportować rannych do obozów jenieckich, bądź szpitali muszą być eskortowani przez co najmniej 1 jednostkę (piechota 100 ludzi, maszyny 10).

Morale:

21. Po zakończonej zwycięskiej bitwie morale danej armii wzrastają o 10%.
22. Po zakończonej przegranej bitwie morale spadają o 20%
23. Podczas jednego przeliczenia podczas bitwy, w której wróg ma przewagę, morale spadają o 10%.
24. Podczas jednego przeliczenia podczas bitwy, w której nasza strona ma przewagę liczebną, morale wzrastają o 5%.
25. Podczas jednego przeliczenia bez walki morale wzrastają o 5%
26. Jeżeli morale spadną do 0%, jednostki kapitulują i zostają jeńcami wroga

Ogólne:

27. Obie strony muszą respektować bezwzględnie regulamin ustalony na czas wojny.
28. Regulamin nie może się zmieniać w trakcie wojny, chyba że tak zadecydują obie strony.
29. Regulamin można dowolnie modyfikować o statystyki, jednak ogólny zarys systemu powinien pozostać bez zmian.
30. Przed rozpoczęciem wojny należy wybrać mistrza gry, który ma za zadanie być jak najbardziej neutralnym, zadecydować o statystykach konkretnych rodzajów jednostek (jeżeli na przykład jedne czołgi są lepsze od drugich), przesuwać jednostki w trakcie gry i rozwiązywać spory.
31. Atak i obronę obliczają sami uczestnicy bitwy, powinni oni jednak korzystać z publicznego miejsca do losowania liczb, by uniknąć kłamstw w tej kwestii.
32. Kwestie do produkowania jednostek powinny określić same zwaśnione strony, a jeżeli nie dojdą do porozumienia, to produkcja nowych jest zabroniona
33. Mistrz gry może sobie wybrać pomocników, którzy jednak również muszą być neutralni oraz wybrani za zgodą obu stron konfliktu.

Samoloty

-Operacje powietrzne dzielą się na dwa typy:
a)Lądowe
b)Morskie
-Operacje lądowe:
a)Naloty bombowe
b)Przechwycenie
c)Zrzut spadochronowy
d)Zrzut zapasów
-Operacje morskie:
a)Nalot bombowy
b)Nalot torpedowy
c)Przechwycenie

Szczegóły dot. Misji:


a)Nalot bombowy:
Wysyłanie bombowców, by zbombardowały wojska/fabryki/miasta wroga(wymagane przynajmniej 50 bombowców w przypadku fabryk i miast) - po pierwszym przeliczeniu wykonywania misji ma szansę 25% by zniszczyć fabrykę, lub zmienić region z miastem w region z ruinami. Po drugim 50%, po trzecim 75% i po czwartym zamienia je automatycznie. Jeżeli robi nalot bombowy na region z miastem i fabryką, to wykonuje 2 misje na raz dotyczące tych dwóch struktur, jeżeli miasto i wojsko, to również bombarduje oba cele na raz, i tak dalej analogicznie (czyli i atakuje wojsko i bombarduje miasto/fabrykę). Obronić się przed nalotem z jednostek naziemnych mogą tylko te, które wyraźnie mają zadeklarowaną taką zdolność. Wtedy wartość ich obrony przeciwlotniczej jest równa zarówno atakowi, jak i obronie w walce z samolotami. Zasady obliczania obrażeń i pierwszeństwa są takie same, jak w wypadku bitew lądowych, z tym, że samoloty zawsze mają pierwszeństwo.

b)Przechwycenie:
Wysłanie myśliwców, by przechwyciły bombowce/torpedowce/transportowce wroga - walka powietrzna, której przebieg jest opisany w następnym punkcie.

c)Zrzut spadochronowy:
Wysłanie transportowców, które mogą zrzucić niewielką ilość żołnierzy na prowincję - zrzuca piechotę, której ilość jest zależna od statystyki “transport” samolotu. Jeżeli wybrane zostało więcej, niż jeden region dla tej akcji, właściciel samolotów może wybrać miejsce zrzutu dla poszczególnych jednostek.

d)Most powietrzny:
Wysłanie zapasów do sojuszniczych jednostek-jeżeli misje tą wykonuje - Jeżeli liczba samolotów przypisanych do tej misji jest przynajmniej równa 1/100 ilości jednostek lądowych, to zaopatrzenie jest w pełni zapewnione i jego ilość nie spada. Jeżeli ta liczba jest mniejsza, procentowo zmniejsza się straty w zaopatrzeniu wprost proporcjonalnie do tego, ile posiadane samoloty wynoszą procent wymaganej liczby.

e)Nalot torpedowy:
Wysłanie samolotów, by atakowały wrogie okręty - Zasady takie same, jak w wypadku ataku na siły lądowe (za atak i obronę uznaje się obronę przeciwlotniczą).


Wysyłanie samolotów:

-Każda ze stron musi przedstawić stan floty powietrznej, razem z armią lądową.
-Flotę powietrzną należy podzielić na dywizjony, a następnie na skrzydła powietrzne.
-Każda strona może wysłać trzy misje powietrzne w przeciągu 6 tur(przeliczeń).
-Podczas wysyłania skrzydeł, dowódca musi uwzględnić jaki będzie to rodzaj misji.
-Pomiędzy misjami można swobodnie przerzucać samoloty.
-Jedna misja może obejmować maksymalnie 5 regionów, które muszą ze sobą sąsiadować.

Walka powietrzna:
-Do walki dochodzi, gdy dwie wrogie sobie siły powietrzne spotykają się na jednym regionie.
-W momencie starcia obie strony decydują, czy kontynuują wykonywanie celów misji, czy też nie.
-Jeżeli któraś ze stron zdecyduje się utrzymać cele misji, to wpierw ma miejsce walka powietrzna, potem wyliczanie skuteczności misji, a na końcu zaś bitwa lądowa (analogicznie z bitwami morskimi).
-Obrażenia i pierwszeństwo w obliczaniu obrażeń wylicza się w ten sam sposób, co w wypadku sił lądowych (za atak uznaje się walke w powietrzu, a za obronę zwrotność).
-Pierwszeństwo wykonywania celów misji oblicza się w ten sam sposób, co w wypadku sił lądowych.
-Po skończonej bitwie powietrznej/powietrzno-lądowej oblicza się zepsute maszyny, które w następnej turze nie mogą brać udziału w walce, jednak później wracają do sprawności. Warunkiem jest obecność lotniska/lotniskowca w odległości 500 km od miejsca bitwy (na mapkach powinna być skala).
-Obrażenia rozdziela się w ten sam sposób, co w przypadku bitew lądowych
Okręty

Ogólne:

-Zasady poruszania się okrętów są takie same, jak w przypadku sił lądowych. (mogą pływać tylko po wodzie, jakby ktoś się nie domyślił).
-Okręty z racji na małą ilość posiadają punkty wytrzymałości, po których spadku do zera jednostka zostaje zatopiona.
-Okręty w przeciwieństwie do sił lądowych mogą nawiązywać walkę na odległość nawet kilku regionów (zasięg podany w statystykach)
- Im bardziej zniszczone są okręty, tym mniej zadają obrażeń (za każde stracone 2% wytrzymałości odejmuje się 1% od ataku. -Obrażenia jednak nie mogą spaść poniżej 25%)
-Statek może wrócić do stoczni i zostać tam naprawiony, jednak zajmuje to jedną ture. Po tym czasie jest jednak z powrotem w pełni sprawny. (stocznie są traktowane jak fabryki, czyli mogą zostać zniszczone przez lotnictwo)
-Okręty mogą również strzelać do jednostek lądowych, jednak ich zasięg spada o połowę. Więc jeżeli okręty mają strzelać do jednostek lądowych, to odległość pomiędzy nimi musi wynosić połowę zasięgu okrętu.

Akcje:

Konwój - Statki transportowe mogą utworzyć morskie linie zaopatrzenia. W przeciwieństwie do mostu powietrznego nie potrzebna jest minimalna ilość, by zapewniały zaopatrzenie w pełni. Statki zapewniają je, nawet jeżeli kursuje tylko jeden. Żeby przypisać transportowce do przewozu zaopatrzenia, trzeba wyznaczyć każdemu z nich linie maksymalnie 15 regionów i ułożyć z nich szlak. Jeżeli linia od regionu, który ma dostęp do zaopatrzenia będzie nieprzerwanie przebiegać do regionu w innym miejscu i sojusznicze jednostki będą miały z nim połączenie, będą otrzymywać dostawy i ilość zaopatrzenia dla nich nie będzie spadać. Jeżeli szlak zostanie przerwany, zaopatrzenie natychmiast się kończy.

Patrol konwoju - Okręty bojowe mogą zostać przypisane do jakiegoś odcinka szlaku morskiego i będą atakować automatycznie każdy wrogi okręt, który znajdzie się w ich zasięgu (okręty podwodne są w zasięgu dopiero po odkryciu).

Desant - Na okręty można załadować jednostki lądowe, a możliwość i ich dozwoloną ilość na pokładzie określa statystyka “transport”. Jeżeli jednostka zostanie zniszczona, cała jej załoga również umiera (lub też zostaje uratowana, ale to zależy już od narracji). Jednostki lądowe w momencie wyładowania mają -50% do ataku i obrony.

Okręty podwodne:

-Okręty podwodne są niewidoczne na mapach (oczywiście dla wrogów) dopóki nie wystrzelą, lub znajdą się w odpowiedniej odległości.
-Okręty podwodne nie mogą strzelać do jednostek lądowych
-Szanse na zauważenie okrętu podwodnego oblicza się w ten sposób: Gdy okręt jest w odległości większej, niż 4 jest niezauważalny. Gdy znajduje się w odległości 4 regionów od okrętów, jest 25% szans na zauważanie go. W odległości trzech jest to 50%, w dwóch już 75%, a w odległości jednego regionu jest automatycznie ujawniany
Tereny i bonusy z nimi związane:

Opisy terenów:
Zmienne dla obrony/ Zmienne dla ataku/ zmienne dla mobilności
-Wzgórza
+/0/- dla jednostek piechoty
+/-/- dla jednostek pancernych
+/-/-dla jednostek zmotoryzowanych
-Góry
++/-/-- dla jednostek piechoty
+/--/- dla jednostek pancernych
+/-/- dla jednostek zmotoryzowanych
-Doliny
0/-/0 dla jednostek piechoty
0/++/++ dla jednostek pancernych
0/+/+ dla jednostek zmotoryzowanych
-Rzeki
++/--/-- dla jednostek piechoty
+/--/- dla jednostek pancernych
+/--/-- dla jednostek zmotoryzowanych
-Lasy
++/+/- dla jednostek piechoty
+/+/- dla jednostek pancernych
+/0/-- dla jednostek zmotoryzowanych
-Bagna
++/-/-- dla jednostek piechoty
+/--/- dla jednostek pancernych
++/-/- dla jednostek zmotoryzowanych
-Miasto
++/-/- dla jednostek piechoty
+/--/-- dla jednostek pancernych
+/-/- dla jednostek zmotoryzowanych
-Wieś
+/-/0 dla jednostek piechoty
0/-/- dla jednostek pancernych
+/0/0 dla jednostek zmotoryzowanych

Każdy + i - oznacza wzrost statystyki o 5%, minus spadek o 5%, a 0, oznacza, że pozostaje bez zmian.
Pogoda Statystyka morali i walk zmienia się za każdym, gdy przeliczana jest pogoda (co 24 godziny)
Pogoda

Statystyka morali i walk zmienia się za każdym, gdy przeliczana jest pogoda (co 24 godziny)

-Dla ułatwienia obliczania pogody, należy podzielić mapę na jakieś rejony, dla których losowana będzie pogoda na całej ich powierzchni. Muszą być zaznaczone według zróżnicowania pogody. Kwestia ta jest zadaniem mistrza gry, lub samych użytkowników, o ile obydwie strony się zgadzają.

Typy pogody:

-Czyste niebo
-Deszcz
-Ulewa
-Sztorm
-Huragan
-Upał
-Mróz
-Zamieć śnieżna
-Lekkie zachmurzenie
-Mocne zachmurzenie
-Grad
-Mocny wiatr
Pogoda na lądzie:

-Czyste niebo:
Brak zmiennych dla jednostek naziemnych
-Deszcz:
Jakość okopów spada o 15%
Morale jednostek naziemnych spadają o 3%
-Ulewa:
Jakość okopów spada o 30%
Morale jednostek spadają o 5%
-Lekkie zachmurzenie:
Brak zmiennych
-Mocne zachmurzenie:
Brak zmiennych
-Mocny wiatr:
Brak zmiennych
-Grad:
Morale spadają o 12%
-Upał:
Morale spadają o 8%
-Mróz:
Morale spadają o 10%
Jednostki naziemne szybciej zużywają zaopatrzenie o 5%
Huragan:
Brak zmian
-Zamieć śnieżna:
Morale jednostek spadają o 15%
Jednostki naziemne szybciej zużywają zaopatrzenie o 10%
-Sztorm:
Brak zmian
Pogoda w przestworzach

-Czyste niebo:
Brak zmian
-Deszcz:
Minus 10% skuteczności podczas ataku na cele naziemne
Minus 15% skuteczności podczas walk powietrznych
-Ulewa:
Minus 20% skuteczności podczas ataku na cele naziemne
Minus 25% skuteczności podczas walk powietrznych
-Lekkie zachmurzenie:
Minus 5% podczas ataku na cele naziemne
Minus 10% podczas walk powietrznych
-Mocne zachmurzenie
Minus 8% podczas ataku na cele naziemne
Minus 10% podczas walk powietrznych
-Silny wiatr:
Minus 12% podczas ataku na cele naziemne
Minus 15% podczas walk powietrznych
-Grad:
Minus 5% podczas ataku na cele naziemne
Minus 5% podczas walk powietrznych
-Upał:
Brak zmiennych
-Mróz:
Brak zmiennych
-Huragan:
Minus 30% podczas ataku na cele naziemne
Minus 40% podczas walk powietrznych
-Sztorm:
Minus 25% podczas ataku na cele morskie
Minus 35% podczas walk powietrznych
-Zamieć śnieżna:
Minus 40% podczas ataku na cele naziemne
Minus 50% podczas walk powietrznych
Pogoda na wodach

-Czyste niebo:
Brak zmian
-Deszcz:
Minus 15% do skuteczności walki
-Ulewa:
Minus 20% do skuteczności walki
-Huragan:
Minus 5% do skuteczności walki
-Sztorm:
Minus 35% do skuteczności walki
Minus 20% szans do wykrycia okrętów podwodnych
-Lekkie zachmurzenie:
Brak zmiennych
-Mocne zachmurzenie:
Brak zmiennych
-Upał:
Brak zmiennych
Silny wiatr:
Brak zmiennych
Grad:
Brak zmiennych
-Mróz:
Brak zmiennych
-Zamieć śnieżna:
Brak zmiennych
Obrazek
Herbu Wąż
Pułkownik w Szeregach Doborowej Jazdy Koronnej
Członek Pocztu Hetmańskiego
Kasztelan kijowski
Komisarz Miast Królewskich
Miecznik
Komtur toruński
Komtur grudziądzki
ObrazekAvatar użytkownika
Pułkownik
Pułkownik
 
Posty: 974
Dołączył(a): 29 gru 2014, 14:35
Medale: 2
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gadu-Gadu: 53925068
Skype: jankus33

Re: Współczesne zasady prowadzenia wojen

Postprzez Daniel January von Tauer-Krak » 11 maja 2018, 21:24

Podlinkuje to dla paru cudzoziemców i spróbuje ich z Panem skontaktować, czy też przekazać ich opinie.
Przydałby się chyba dział Off-topic lub sprawy inne, bo trochę te ptaki powietrzne ludzi przenoszące dziwnie u nas wyglądają, ale mniejsza o to, bo idea zacna.
/-/ Daniel January von Tauer-Krak,
Chorąży Płocki
Markiz Rafadarvike w Królestwie Baridasu


ObrazekAvatar użytkownika
Rotmistrz
Rotmistrz
 
Posty: 408
Dołączył(a): 21 kwi 2015, 16:06
Medale: 2
Medal Wojska (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Skype: Daniel Niemo

Re: Współczesne zasady prowadzenia wojen

Postprzez Jan Lubomirski-Dostojewski » 11 maja 2018, 21:29

Niestety nie posiadamy takowego działu, a karczma wydała się najlepszym miejscem z możliwych. Bardzo dziękuję.
Obrazek
Herbu Wąż
Pułkownik w Szeregach Doborowej Jazdy Koronnej
Członek Pocztu Hetmańskiego
Kasztelan kijowski
Komisarz Miast Królewskich
Miecznik
Komtur toruński
Komtur grudziądzki
ObrazekAvatar użytkownika
Pułkownik
Pułkownik
 
Posty: 974
Dołączył(a): 29 gru 2014, 14:35
Medale: 2
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gadu-Gadu: 53925068
Skype: jankus33

Re: Współczesne zasady prowadzenia wojen

Postprzez August Medycejski » 12 maja 2018, 06:48

Gratuluję inicjatywy Waszmości!

Mam również pytanie — czy Rzeczpospolita również posiada ujednolicony system prowadzenia wojny? Pamiętam, że kiedyś toczyły się na ten temat dyskusje, ale, niestety, nie wziąłem w nich udziału.
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda mazowiecki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
 
Posty: 1758
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuły: Wojewoda mazowiecki

Re: Współczesne zasady prowadzenia wojen

Postprzez Maurycy Orański » 12 maja 2018, 07:15

Posiada.
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
podskarbi wielki

ObrazekAvatar użytkownika
Rotmistrz
Rotmistrz
 
Posty: 1665
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Rotria
Medale: 8
Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Gadu-Gadu: 60564017
Tytuły: podkomorzy podlaski
miecznik poznański
strażnik podolski

Re: Współczesne zasady prowadzenia wojen

Postprzez Sebastian von Tauer » 12 maja 2018, 09:18

Ja mam pytanie - czy chcą panowie stworzyć do tego systemu oddzielną stronę, która byłaby quasi-grą? Bo ogarnianie tego wszystkiego ręcznie (do tego 2x na dobę) wydaje mi się co najmniej karkołomnym zadaniem.
I jeszcze uwaga językowa - słowo "morale" o wiele lepiej brzmi w l. poj.: morale wzrasta, morale spada ;)
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Wojewoda Poznański


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2913
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 15
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuły: Wojewoda: Inowrocławski,
Poznański

Re: Współczesne zasady prowadzenia wojen

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 12 maja 2018, 10:07

Też mi się wydaje, że ogarniecie tego wszystkiego będzie zadaniem karkołomnym, zwłaszcza przy udziale kilku armii biorących udział w wojnie i takiej częstotliwości aktualizacji sytuacji na polach bitew przy uwzględnieniu tak wielu czynników. Dochodzi do tego aktualizacja map, których prezentacja również nie będzie prosta przy założeniu że będzie ona podzielona na regiony o szerokości i długości ok. 10 kilometrów, biorąc na wzgląd wielkość niektórych państw.

Wątpliwość może budzić też propozycja aby atak, obronę czy pogodę obliczali sami uczestnicy bitwy. Mimo propozycji jawności tych działań, w warunkach wirtualnych niewykonalne jest jawne losowanie liczb. Po za tym, jest druga, negatywna strona tej propozycji. Jawność zdradza siłę i zamiary przeciwnika, a to będzie wzbudzało kontrowersje.
Obrazek
(-) Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz
Książę na HaliczuAvatar użytkownika
Hetman Polny
Hetman Polny
 
Posty: 2900
Dołączył(a): 15 sty 2015, 08:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 9
Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Tytuły: Wojewoda Małopolski

Re: Współczesne zasady prowadzenia wojen

Postprzez Jan Lubomirski-Dostojewski » 12 maja 2018, 11:16

Dla chcącego nic trudnego. Taki sposób ma zachęcić graczy do czegoś więcej niż wydawanie komend. W razie wątpliwości druga strona ma prawo do weryfikacji wyniku przez mistrza gry.
Obrazek
Herbu Wąż
Pułkownik w Szeregach Doborowej Jazdy Koronnej
Członek Pocztu Hetmańskiego
Kasztelan kijowski
Komisarz Miast Królewskich
Miecznik
Komtur toruński
Komtur grudziądzki
ObrazekAvatar użytkownika
Pułkownik
Pułkownik
 
Posty: 974
Dołączył(a): 29 gru 2014, 14:35
Medale: 2
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gadu-Gadu: 53925068
Skype: jankus33

Re: Współczesne zasady prowadzenia wojen

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 12 maja 2018, 12:46

Jan Lubomirski-Dostojewski napisał(a):Dla chcącego nic trudnego.

Oczywiście, nie twierdzę że jest to niewykonalne, uważam jedynie że będzie bardzo trudne do przeprowadzenia. Niemniej, jeśli znajdą się osoby tak zdeterminowane, by przez kilka lub kilkanaście dni, 24 godziny na dobę śledzić wydarzenia na bieżąco i co 12 godzin przeliczać swoje pozycje i stan wojsk, a prowadzący nadąży z produkcją map, to z pewnością takie działania wojny będzie znaczącym wydarzeniem chociażby na tempo w jakim się będą toczyć.

Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że wedle przedstawionych zasad nie da się prowadzić konfliktów zbrojnych pomiędzy państwami osadzonymi w różnych czasach historycznych. Pomijam konsensus stron konfliktu do nakreślonych zasad, bo podstawową i zasadniczą przeszkodą są różnice technologiczne w wyposażeniu i uzbrojeniu wojsk i braku odpowiednich przeliczników. Jeśli już, to podane zasady mogą służyć do prowadzenia działań zbrojnych w obrębie jednego lub dwóch państw zbliżonych do czasu XX wieku i to jeśli nakreślone zasady nie przerosną możliwości jej uczestników.
Obrazek
(-) Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz
Książę na HaliczuAvatar użytkownika
Hetman Polny
Hetman Polny
 
Posty: 2900
Dołączył(a): 15 sty 2015, 08:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 9
Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Tytuły: Wojewoda Małopolski

Re: Współczesne zasady prowadzenia wojen

Postprzez Jan Lubomirski-Dostojewski » 12 maja 2018, 14:23

Ten regulamin od samego początku służyć miał mikronacji umieszczonym w współczesności. Jeżeli miałyby występować opóźnienia związane z publikacją, to zawsze można zmienić tury z 12 do 48 godzin.
Obrazek
Herbu Wąż
Pułkownik w Szeregach Doborowej Jazdy Koronnej
Członek Pocztu Hetmańskiego
Kasztelan kijowski
Komisarz Miast Królewskich
Miecznik
Komtur toruński
Komtur grudziądzki
ObrazekAvatar użytkownika
Pułkownik
Pułkownik
 
Posty: 974
Dołączył(a): 29 gru 2014, 14:35
Medale: 2
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gadu-Gadu: 53925068
Skype: jankus33


kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Karczma zwana Rzym

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości