Dekrety Biskupa Krakowskiego

Dekrety Biskupa Krakowskiego

Postprzez Aurelio de Medici y Zep » 07 sie 2018, 17:19

Obrazek

DECRETUM n°I/MMXVIII
o przekazaniu w Parafii Archikatedralnej Świętego Stanisława i Świętego Wacława na Wawelu.


Aurelius Laurentinus Carolus de Medici y Zep, Episcopus Cracoviae et Dux Severiensis,
dilectus fratres et sororesin in Cracovia, in perpetuam rei memoriam.


Na mocy przekazanej mi przez Biskupa Powszechnego władzy, postanawiam, co następuje:


Mając na uwadze duchowy pożytek wiernych Diecezji Krakowskiej, dostrzegając jednocześnie zaangażowanie duchowieństwa niższego w Towarzystwie Jezusowym, chcąc uczynić Parafię miejscem nieustającej modlitwy, powierzam Parafię Archikatedralną pw. śś. Stanisława i Wacława na Wawelu w ręce Towarzystwa Jezusowego. Pozostawiam zarazem władzom Zgromadzenia wszelkie prerogatywy dotyczące zmiany proboszczów, wikariuszów i rezydentów parafii, zastrzegając jednak, że podlegają oni władzy Biskupa Krakowskiego podczas wykonywania ich pasterskich obowiązków. Niech decyzja ta wejdzie w życie z chwilą podania jej do wiadomości publicznej. Wyrażam nadzieję, że owa decyzja przyczyni się do duchowego rozkwitu Diecezji Krakowskiej, o który, jako biskup, winien jestem być stale zatroskanym.

Datum Cracoviae, spud S. Stanislaum, die VII, mensis Augusti, anno Domini MMXVIII.


+Aurelius Laurentinus Carolus de Medici y Zep
Episcopus Cracoviensis


Obrazek

Jego Wielkoksiążęca i Arcykatolicka Mość oraz Eminencja, Najprzewielebniejszy
x. kard. mgr net Aurelio Lorenzo Carlo wielki książę kardynał de Medici y Zep
Kamerling Stolicy Apostolskiej,
Prymas Rzeczypospolitej Obojga NarodówAvatar użytkownika
 
Posty: 35
Dołączył(a): 19 sty 2018, 18:22

Re: Dekrety Biskupa Krakowskiego

Postprzez Aurelio de Medici y Zep » 08 sie 2018, 11:00

Obrazek

DECRETUM n°II/MMXVIII
o erygowaniu Kapituły Archikatedralnej św. Stanisława


Aurelius Laurentinus Carolus de Medici y Zep, Episcopus Cracoviae et Dux Severiensis,
dilectus fratres et sororesin in Cracovia, in perpetuam rei memoriam.

Na mocy przekazanej mi przez Biskupa Powszechnego władzy, postanawiam, co następuje:

Chcąc jak najobficiej spożytkować nieprzebrane zasoby wiedzy i zapału młodych oraz starszych duchownych, których Pan posłał na ziemie Rzeczypospolitej, dla dobra Kościoła lokalnego i Powszechnego Rotryjskiego, Matki Naszej, a także chcąc wynagrodzić i uhonorować tych, którzy swą dotychczasową służbą w Winnicy Pana dali wyraz swej ofiarności, oddania i posłuszeństwa, postanawiam o erygowaniu Kapituły Archikatedralnej św. Stanisława, przy Archikatedrze pw. śś. Stanisława i Wacława na Wawelu w Krakowie.
Kanonicy będą powoływani i znoszeni przez Biskupa Krakowa spośród duchowieństwa rotryjskiego, zaś na czele Kapituły stał będzie Prepozyt, również mianowany przez krakowskiego ordynariusza i przez niego z urzędu zdejmowany. Zezwalam także Kapitule na uchwalanie dokumentów regulujących jej działalność, tj. statutu, lecz z zastrzeżeniem, że Dekrety Biskupa Krakowskiego zawsze będą wobec owych dokumentów nadrzędne.
Odtąd kanonicy będą zajmowali szczególne miejsce w Diecezji Krakowskiej, a swą mądrością, doświadczeniem i zapałem wspierać będą Biskupa w zarządzaniu kościołem lokalnym, jako organ doradczy. Sami zaś, jako wynagrodzeni za ich szczególne zasługi, odbierać będą wszelkie honory, które zgodnie z prawem i tradycją należne są Kanonikom Kapituły Archikatedralnej.
Niech decyzja tak stanie się wiążącą z chwilą podania jej do publicznej wiadomości.

Datum Cracoviae, spud S. Stanislaum, die VIII, mensis Augusti, anno Domini MMXVIII.


+Aurelius Laurentinus Carolus de Medici y Zep
Episcopus Cracoviensis


Obrazek

Jego Wielkoksiążęca i Arcykatolicka Mość oraz Eminencja, Najprzewielebniejszy
x. kard. mgr net Aurelio Lorenzo Carlo wielki książę kardynał de Medici y Zep
Kamerling Stolicy Apostolskiej,
Prymas Rzeczypospolitej Obojga NarodówAvatar użytkownika
 
Posty: 35
Dołączył(a): 19 sty 2018, 18:22

Re: Dekrety Biskupa Krakowskiego

Postprzez Aurelio de Medici y Zep » 08 sie 2018, 12:24

Obrazek

DECRETUM n°III/MMXVIII
o powołaniu Kanoników i Prepozyta Kapituły Archikatedralnej św. Stanisława


Aurelius Laurentinus Carolus de Medici y Zep, Episcopus Cracoviae et Dux Severiensis,
dilectus fratres et sororesin in Cracovia, in perpetuam rei memoriam.

Na mocy przekazanej mi przez Biskupa Powszechnego władzy, postanawiam, co następuje:

Dobry Bóg powołał do świętego stanu kapłańskiego tych, których sam szczególnie wybrał spośród wiernych i uzdolnił ich, aby swe chwalebne zadanie wypełniali jak najskuteczniej i jak najgodniej. Obowiązkiem zatem Pasterza, jakim jest biskup, jest najszlachetniejsze perły spośród duchowieństwa wydobyć, a najzdrowiej rosnące latorośle oczyścić, aby dały jak najobfitszy owoc. Powołując zatem do istnienia Kapitułę Archikaterdalną św. Stanisława postanowiłem, iż jej głównym zadaniem będzie spożytkowanie tkwiącego w najzdolniejszych duchownych Rzeczypospolitej potencjału, ku większej chwale Bożej i pożytkowi Kościoła Świętego oraz Ludu Bożego. Postanawiam zatem powołać w skład Szacownego Gremium Kapituły Jego Ekscelencję Hieronima Sieniawskiego, który swą wieloletnią, ciężką i owocną pracą w Winnicy Pana dał wyraz swemu talentowi oraz posłuszeństwu wobec Boga i swych ziemskich przełożonych. Niechże zatem wspiera od dziś swą radą Biskupa Krakowskiego, którego jest czcigodnym i umiłowanym poprzednikiem. Dostrzegając także siłę najmłodszej latorośli duchowieństwa w Rzeczypospolitej, chcąc ją oczyścić, aby wydała obfity owoc, włączam w poczet Kanoników Wielebnego Księdza Marcina Zagłobę. Niech swym młodzieńczym zapałem i siłą kiełkującego powołania napędza Kapitułę, a także sam wzrasta w kapłańskich zdolnościach. Niech też dostrzeże, że zaangażowanie dla dobra Kościoła nie pozostaje bez wynagrodzenia. Ceniąc sobie także niezmierzone zdolności, zapał i talent Wielebnego Księdza Michelangela Piccolominiego SJ, chcąc wynagrodzić go za ciężką pracę, którą ku dobru Kościoła sprawował w Patrymonium Świętego Pawła i za ogrom odpowiedzialności, który wziął na siebie przyjmując posługę proboszcza w Archikatedrze Wawelskiej, a przede wszystkim chcąc spożytkować tkwiący w nim potencjał, którym go Duch Święty obdarzył, włączam go w poczet Kanoników, jednocześnie nadając mu godność Prepozyta, aby wykorzystując pełnię swego talentu godnie stał na czele tego Czcigodnego Gremium.
Swojemu własnemu postanowieniu pozostawiam podjęcie decyzji dotyczącej przywilejów związanych ze strojem chórowym i codziennym Kanoników.
Zezwalam też każdemu członkowi Szacownego Gremium na stosowanie blasonu tradycyjnie należnego kanonikowi, zaś Prepozytowi zezwalam na stosowanie blasonu, który zgodnie z tradycją jest dla niego przeznaczony.
Niechże decyzja ta wejdzie w życie z chwilą uczynienia jej wszechwiadomą.

Nowo mianowanym członkom Kapituły Archikaterdalnej św. Stanisława i wszystkim wiernym Diecezji Krakowskiej oraz w całej Rzeczypospolitej, przesyłam serdeczne apostolskie błogosławieństwo in nomine Patris + et Filii + et Spiritus Sancti.

Datum Cracoviae, spud S. Stanislaum, die VIII, mensis Augusti, anno Domini MMXVIII.


+Aurelius Laurentinus Carolus de Medici y Zep
Episcopus Cracoviensis


Obrazek

Jego Wielkoksiążęca i Arcykatolicka Mość oraz Eminencja, Najprzewielebniejszy
x. kard. mgr net Aurelio Lorenzo Carlo wielki książę kardynał de Medici y Zep
Kamerling Stolicy Apostolskiej,
Prymas Rzeczypospolitej Obojga NarodówAvatar użytkownika
 
Posty: 35
Dołączył(a): 19 sty 2018, 18:22


kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Dekrety

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości