Rzeczpospolita Obojga NarodówRzeczpospolita Obojga Narodów - Księga Ziemian RzeczypospolitejMajątek Czacz -


Dochód: 1480
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
-

Małe zamki
-

Pałace
Czacz;

Dwory
-

Miasta
-

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Czacz /5; Podgrodzice /5; Małyślice /5; Rubinów/3;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 0, małych zamków: 0, pałaców: 1, dworów: 0, miast: 0, miasteczek: 0, folwarków: 4, wsi: 18.