Rzeczpospolita Obojga NarodówRzeczpospolita Obojga Narodów - Księga Ziemian RzeczypospolitejMajątek Biecz - Uniwersytet Krakowski


Dochód: 4010
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
Biecz;

Małe zamki
-

Pałace
-

Dwory
-

Miasta
Biecz;

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Kręciny/6; Bielawa /6; Zagórzany /7; Sękowa /15; Grzęszczno/11;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 1, małych zamków: 0, pałaców: 0, dworów: 0, miast: 1, miasteczek: 0, folwarków: 5, wsi: 45.

Majątek Olesko - Uniwersytet Krakowski


Dochód: 3620
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
Olesko;

Małe zamki
-

Pałace
-

Dwory
-

Miasta
Olesko;

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Olszczyna /8; Olesko /7; Rusiny /7; Plewice /4; Mączno/14;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 1, małych zamków: 0, pałaców: 0, dworów: 0, miast: 1, miasteczek: 0, folwarków: 5, wsi: 40.