Rzeczpospolita Obojga NarodówRzeczpospolita Obojga Narodów - Księga Ziemian RzeczypospolitejMajątek Szczuczyn -


Dochód: 160
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
-

Małe zamki
-

Pałace
Szczuczyn;

Dwory
-

Miasta
-

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Szczuczyn/1;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 0, małych zamków: 0, pałaców: 1, dworów: 0, miast: 0, miasteczek: 0, folwarków: 1, wsi: 1.

Majątek Kobryń -


Dochód: 400
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
-

Małe zamki
-

Pałace
Kobryń;

Dwory
-

Miasta
-

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Kobryń/5;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 0, małych zamków: 0, pałaców: 1, dworów: 0, miast: 0, miasteczek: 0, folwarków: 1, wsi: 5.