Rzeczpospolita Obojga NarodówRzeczpospolita Obojga Narodów - Księga Ziemian RzeczypospolitejMajątek Banica - Borys von Targersdorf


Dochód: 2016
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
-

Małe zamki
Banica;

Pałace
Banica;

Dwory
dwór Banica;

Miasta
-

Miasteczka
Ropki;

Folwarki i wsie

Banica/10; Dolna Wieś/13; Górna Wieś/3;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 0, małych zamków: 1, pałaców: 1, dworów: 1, miast: 0, miasteczek: 1, folwarków: 3, wsi: 26.

Majątek Biała - Borys von Targersdorf


Dochód: 1884
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
-

Małe zamki
-

Pałace
Biała;

Dwory
Trzemsza;

Miasta
-

Miasteczka
Biała;

Folwarki i wsie

Folwark Biała/12; Ellgoth /6; Budy/6;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 0, małych zamków: 0, pałaców: 1, dworów: 1, miast: 0, miasteczek: 1, folwarków: 3, wsi: 24.

Majątek Nowogrodziec - Borys von Targersdorf


Dochód: 1488
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
-

Małe zamki
-

Pałace
Żmij;

Dwory
Grodziec;

Miasta
-

Miasteczka
Huzary;

Folwarki i wsie

Nowogródek/6; Zimna Wódka/6; Targersdorf/6;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 0, małych zamków: 0, pałaców: 1, dworów: 1, miast: 0, miasteczek: 1, folwarków: 3, wsi: 18.