Strona 9 z 10

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 20 maja 2022, 20:29
przez Samuel Radziwiłł
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 9 / 2022
o przyjęciu do służby i nadaniu stopnia


Postanawia się przyjąć do służby Jerzego Matuszewskiego, oraz przydzielić go w stopniu pocztowego na okres próbny jednego tygodnia do 1 Chorągwii Husarskiej, Wileńskiego Pułku Jazdy Litewskiej, Dywizji Żmudzkiej, w wojskach Komputu Litewskiego.. A troskę o pocztowego oraz dokładny przydział powierzamy samemu sobie.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ x. Samuel Radziwiłł
Hetman Wielki

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 20 maja 2022, 20:36
przez Samuel Radziwiłł
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 10 / 2021
o zmianie przydziału i przeniesieniu


Postanawia się zgodnie z prośbą marynarza Horacego Richelieu przenieść go z Marynarki Wojennej, do wojsk kwarcianych, do 14 Chorągwi Pancernej, Połtawskiego Pułku Jazdy Koronnej, Dywizji Kresowej w stopniu towarzysza. Opiekę nad towarzyszem Richelieu przekazujemy Hetmanowi Polnemu, Sebastianowi von Tauer.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ x. Samuel Radziwiłł
Hetman Wielki

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 08 lip 2022, 16:53
przez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 11 / 2022
o wojsk przeglądzie


Postanawia się o zorganizowaniu w dniu Święta Wojsk Rzeczypospolitej, dnia 15 lipca roku bieżącego, popisu wojsk koronnych i litewskich. W przeciągu następujących po dniu onym dwóch tygodni każdy z żołnierzy Rzeczypospolitej w stanie czynnej służby winien przybyć na przygotowane wcześniej błonie pod Warszawą i zaprezentować swój oddział wojskowy. Dla twórców najlepszych opisów przewidziane są nagrody. W razie niemożności przybycia w oznaczonym czasie, żołnierz proszony jest o wysłanie listu do hetmańskiej kancelarii lub hetmana wielkiego.


Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Michał Lubomirski
Hetman Wielki


Dopisek 12.07:
Obowiązek stawiennictwa dotyczy tylko wojsk komputowych, zaś popis odbędzie się na Placu Zamkowym.

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 22 sie 2022, 15:40
przez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 12 / 2022
o przeglądzie wojsk prywatnych


Postanawia się o z zorganizowaniu w poniedziałek, dnia 22 sierpnia roku bieżącego, popisu wojsk prywatnych. W przeciągu następujących po dniu onym czterech tygodni każdy z właścicieli prywatnych oddziałów wojskowych w Rzeczypospolitej winien przybyć ze swymi prywatnymi wojskami na przygotowane wcześniej pole pod Warszawą i zaprezentować swoje oddziały wojskowe. Jeżeli oddział posiada sztandar, właściciel winien go także przedstawić. Wraz z prezentacją wojsk właściciel winien przedstawić przejrzysty i uporządkowany spis swych jednostek, zawierając w nich także miejsca ich dyslokacji. Nieobowiązkowym, acz przydatnym elementem może być okazanie list zaciągu wojsk prywatnych czy choć daty ich zaciągu. Uczestnictwo w przeglądzie jest obowiązkowe dla właścicieli wojsk prywatnych.


Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Michał Lubomirski
Hetman Wielki

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 06 mar 2023, 17:13
przez Sebastian von Tauer
Obrazek

Obwieszczenie Hetmańskie 1/2023
o utrzymaniu oficerów i żołnierzy w siłach zbrojnych


W związku z niedawnym przeglądem żołnierzy, decydujemy się o utrzymaniu na służbie Rzeczypospolitej:

- hetmana polnego Sebastiana von Tauera - obecnie pełniącego funkcję hetmana wielkiego;
- porucznika Konrada Radziwiłła;
- pocztowego Tymoteusza Dostojewskiego;
- regimentarza Michała Franciszka Lubomirskiego-Lisewicza
- rotmistrza Jakuba Wereszczyńskiego-Bagrata
- strażnika polnego Samuela Radziwiłła
- admirała Maurycego Orańskiego
- chorążego Macieja Gerwazego Lisewicza
- wszystkich virtualnych żołnierzy i oficerów naszych sił zbrojnych.

Tylko wymienieni powyżej żołnierze mają prawo do uczestnictwa w grupie "żołnierze", noszenia oznak stopni i przywilejów przysługujących wojskowym.

/-/ Sebastian książę von Tauer
Hetman Wielki

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 10 paź 2023, 20:08
przez Samuel Radziwiłł
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 2 / 2023
o przyjęciu do służby i nadaniu stopnia


Postanawia się przyjąć do służby Michaela, oraz przydzielić go w stopniu pocztowego na okres próbny jednego tygodnia do 6 Chorągwii Husarskiej, Czernihowskiego Pułku Jazdy Koronnej, Dywizji Kresowej, w wojskach Komputu Koronnego.. A troskę o pocztowego oraz dokładny przydział powierzamy samemu sobie.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ x. Samuel Radziwiłł
Hetman Wielki

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 26 kwi 2024, 20:01
przez Maurycy Orański
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 1 / 2024
o przyjęciu do służby i nadaniu stopnia


Postanawia się przyjąć do służby Friedricha von Baden, oraz przydzielić go w stopniu pocztowego na okres próbny jednego tygodnia do 6 Roty Piechoty Polsko-Węgierskiej, Gdańskiego Regimentu Piechoty Polsko-Węgierskiej, Dywizji Pruskiej, w wojskach Komputu Koronnego. A troskę o pocztowego sprawować będziemy osobiście.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 29 kwi 2024, 17:15
przez Maurycy Orański
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 2 / 2024
o awansie i mianowaniu na stanowisko


Mając na względzie długą i nienaganną służbę porucznika Konrada Radziwiłła, a także jego niedawne zasługi na polu dzielności dydaktycznej postanawiamy awansować go do stopnia rotmistrza i powierzyć mu dowództwo 6 chorągwi pancernej, a także mianować na stanowisko komendanta Szkoły Rycerskiej

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki
[/quote]

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 30 kwi 2024, 22:51
przez Maurycy Orański
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 3 / 2024
o nadaniu stopnia


Mając na względzie potwierdzenie znajomości rzemiosła wojennego poprzez złożenie egzaminu podoficerskiego, a także nienaganną dotychczasową służbę pocztowego Friedricha von Baden, postanawiamy zaliczyć go w poczet żołnierzy służby stałej i nadać mu stopień chorążego.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 18 maja 2024, 12:14
przez Maurycy Orański
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 4/ 2024
o przyjęciu do służby i nadaniu stopnia


Postanawia się przyjąć do służby Błażja Michała Wronowskiego, oraz przydzielić go jako chłopca pokłąowego na okres próbny jednego tygodnia na mały galeon "Tygrys", z Eskadry Białej, Królewskiej Floty Koronnej. A troskę o wyżej wymienionego sprawować będziemy osobiście.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki