Strona 10 z 10

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 19 maja 2024, 23:06
przez Maurycy Orański
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 5/ 2024
o nadaniu uprawnień


Postanawia się mianować rotmistrza Konrada Radziwiłła tymczasowym pełnomocnikiem hetmańskim na Ziemiach Ukrainnych . Powierza się wyżej wymienionemu zwierzchność nad dywizją Ruska i Kresową.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 30 maja 2024, 16:35
przez Maurycy Orański
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 6/ 2024
o przeniesieniu


Postanawia się przenieść chorążego Friedricha von Baden do 3 kompanii rajtarii nowokurlandzkiej wchodzącej w skład Pułku Clara Isla. Powierza się chorążemu von Baden pełnienie obowiązków dowódcy wyżej wymienionej kompani

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 30 maja 2024, 21:44
przez Maurycy Orański
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 7/ 2024
o przyjęciu do służby i nadaniu stopnia


Postanawia się przyjąć do służby Bartolomeusza Kościuka, oraz przydzielić go do 1 Chorągwi Petyhorskiej, Wileńskiego Pułku Jazdy Litewskiej, Dywizji Żmudzkiej, w wojskach Komputu Litewskiego.
Troskę o wyżej wymienionego powierzamy regimentarzowi Michałowi Lubomirskiemu-Lisewiczowi.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 30 cze 2024, 17:59
przez Maurycy Orański
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 8 / 2024
o przyjęciu do służby i nadaniu stopnia


Postanawia się przyjąć do służby Wilhelma Zygmunta von Zugdam, , oraz przydzielić go w stopniu pocztowego na okres próbny jednego tygodnia do 10 Roty Piechoty Polsko-Węgierskiej, Gdańskiego Regimentu Piechoty Polsko-Węgierskiej, Dywizji Pruskiej, w wojskach Komputu Koronnego. A troskę o pocztowego sprawować będziemy osobiście.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

PostNapisane: 15 lip 2024, 18:36
przez Maurycy Orański
Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 8 / 2024
o przyjęciu do służby i nadaniu stopnia


Postanawia się przyjąć do służby Jakuba Piotra Idyllicza, oraz przydzielić go w stopniu pocztowego na okres próbny jednego tygodnia do 7 Chorągwi Jazdy Kozackiej, Krakowskiego Pułku Jazdy Koronnej, Dywizji Małopolskiej, w wojskach Komputu Koronnego. A troskę o pocztowego powierzamy Hetmanowi Polnemu, Jaśnie Oświeconemu Księciu Sebastianowi von Tauer .

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki
[/quote]