Strona 1 z 1

KSW o tytułach Ziemskich i Miejskich

PostNapisane: 14 wrz 2020, 15:37
przez Sebastian von Tauer
KONSTYTVCYJA SEYMOWA
z dnia V miesiąca X anno MMXX
o tytułach ziemskich i miejskich


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów,
mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:


I.
Aby podkreślić niezwykłą rolę szlachty oraz mieszczaństwa, postanawiamy wprowadzić tytuły ziemskie, należne szlachcie, oraz miejskie, należne mieszczanom.

II.
Wprowadza się następującą hierarchię szlachecką:
 1. Wojewoda
 2. Kasztelan
 3. Podkomorzy
 4. Starosta
 5. Stolnik
 6. Podstarości
 7. Podstoli
 8. Cześnik
 9. Miecznik
 10. Wojski
III.
Wprowadza się następującą hierarchię miejską:
 1. Burmistrz
 2. Rajca
 3. Ławnik
 4. Pisarz miejski
IV.
Jeśliby mieszczanin posiadający tytuł jakowyś nobilitację uzyskał, ma on prawo do wyższego tytułu ziemskiego: pisarz: wojskiego, ławnik: miecznika, rajca: cześnika, burmistrz: podstolego.

V.
Postanowić, iże od tej pory nazwy urzędów ziemskich każdorazowo tworzone będą od danych województw. Szlachcic może awansować jednocześnie w hierarchii tylko jednego województwa. Jeśli nadany mu zostanie tytuł wyższy lub równy już posiadanemu w innym województwie, niż ten, który posiadał on uprzednio, traci on wcześniejszy tytuł na rzecz nowego.

VI.
Postanowić, iże od tej pory nazwy urzędów miejskich każdorazowo tworzone będą od danych miast królewskich. Mieszczanin może awansować jednocześnie w hierarchii tylko jednego miasta. Jeśli nadany mu zostanie wyższy lub równy już posiadanemu w innym mieście, niż ten, który posiadał on uprzednio, traci on wcześniejszy tytuł na rzecz nowego.

VII.
Dany tytuł ziemski w danym województwie dzierżyć może tylko jeden szlachcic, nie może być dwóch osób na tym samym stanowisku. Tak samo sprawa ma się w miastach z tytułem burmistrza, pozostałe tytuły miejskie mogą być nadane wielu osobom naraz w jednym mieście.

VIII.
Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.


Obrazek


/—/ Sebastian January II
Król Polski a Wielki Xiążę Litewski

y lud slachecki

Re: KSW o tytułach Ziemskich i Miejskich

PostNapisane: 14 wrz 2020, 15:38
przez Sebastian von Tauer
Powyższy tekst jest tekstem ujednoliconym. Poniżej publikuje się tekst pierwotny, a jeszcze pod nim stosowne poprawki do konstytucji:

KONSTYTVCYJA SEYMOWA
O tytułach Ziemskich i Miejskich


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I.
Aby podkreślić niezwykłą rolę szlachty oraz mieszczaństwa, postanawiamy wprowadzić tytuły ziemskie, należne szlachcie, oraz miejskie, należne mieszczanom.

II.
Wprowadza się następującą hierarchię szlachecką:
1. Wojewoda
2. Kasztelan
3. Podkomorzy
4. Starosta
5. Stolnik
6. Podstarości
7. Podstoli
8. Cześnik
9. Miecznik
10. Wojski

III.
Wprowadza się następującą hierarchię miejską:
1. Burmistrz
2. Rajca
3. Ławnik
4. Pisarz miejski

IV.
Jeśliby mieszczanin posiadający tytuł jakowyś nobilitację uzyskał, ma on prawo do wyższego tytułu ziemskiego: pisarz: wojskiego, ławnik: miecznika, rajca: cześnika, burmistrz: podstolego.

V.
Postanowić, iże od tej pory nazwy urzędów ziemskich każdorazowo tworzone będą od danych województw. Szlachcic może awansować jednocześnie w hierarchii tylko jednego województwa. Jeśli nadany mu zostanie tytuł wyższy lub równy już posiadanemu w innym województwie, niż ten, który posiadał on uprzednio, traci on wcześniejszy tytuł na rzecz nowego.

VI.
Postanowić, iże od tej pory nazwy urzędów miejskich każdorazowo tworzone będą od danych miast królewskich. Mieszczanin może awansować jednocześnie w hierarchii tylko jednego miasta. Jeśli nadany mu zostanie wyższy lub równy już posiadanemu w innym mieście, niż ten, który posiadał on uprzednio, traci on wcześniejszy tytuł na rzecz nowego.

VI.
Dany tytuł ziemski w danym województwie dzierżyć może tylko jeden szlachcic, nie może być dwóch osób na tym samym stanowisku. Tak samo sprawa ma się w miastach z tytułem burmistrza, pozostałe tytuły miejskie mogą być nadane wielu osobom naraz w jednym mieście.

VII.
Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

Obrazek

Sebastian January II
wraz z całym ludem szlacheckim