Strona 1 z 1

KSW o Stanie Mieszczańskim

PostNapisane: 14 wrz 2020, 22:10
przez Sebastian von Tauer
KONSTYTVCYJA SEYMOWA
z dnia VII miesiąca X anno MMXX
o stanie mieszczańskim


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów,
mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:


I.
Każda osoba po przybyciu do Rzeczypospolitej staje się mieszczaninem, chyba, że zadecyduje inaczej, składając odpowiedni wniosek o zostaniu uznanym za osobę o innym statusie społecznym (chłopem, zagranicznym gościem, duchownym, etc.), poprzez dołączenie do odpowiedniej grupy.

II.
Mieszczanin taki osiąść powinien w jednym z miast królewskich, w którym powinien za otrzymane środki zakupić sobie działkę. Tym samym podtrzymujemy konstytucję o Miastach Królewskich i wszystkie zawarte w niej zapisy.

III.
Zasłużeni mieszczanie mogą otrzymać stosowne tytuły honorowe, o których mowa w innych konstytucjach.

IV.
Mieszczanin ma prawo znakować swe produkty specjalnym znakiem gmerkiem zwanym. Może on także umieszczać go na swych kamienicach czy dokumentach.

V.
Po 14 dniach aktywności mieszczanin ma prawo złożyć do króla wniosek o nobilitację.

VI.
Nikomu nie zostanie nigdy odebrany status mieszczanina, chyba że on sam o to poprosi. Mieszczanina nie można uznać za zmarłego bez względu na to, jak długo trwa jego nieaktywność, chyba, że da wieść pewną o swej śmierci.

VII.
Sejm tę konstytucję uchwali a pieczęć królewska mocy jej nada.


Obrazek


/—/ Sebastian January II
Król Polski a Wielki Xiążę Litewski

y lud slachecki

Re: KSW o Stanie Mieszczańskim

PostNapisane: 14 wrz 2020, 22:11
przez Sebastian von Tauer
Powyższy tekst jest tekstem ujednoliconym. Poniżej publikuje się tekst pierwotny, a jeszcze pod nim stosowne poprawki do konstytucji:

KONSTYTVCYJA SEYMOWA
O Stanie Mieszczańskim


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I.
Każda osoba po przybyciu do Rzeczypospolitej staje się mieszczaninem, chyba, że zadecyduje inaczej, składając odpowiedni wniosek o zostaniu uznanym za osobę o innym statusie społecznym (chłopem, zagranicznym gościem, duchownym, etc.), poprzez dołączenie do odpowiedniej grupy.

II.
Mieszczanin taki osiąść powinien w jednym z miast królewskich, w którym powinien za otrzymane środki zakupić sobie działkę. Tym samym podtrzymujemy konstytucję o Miastach Królewskich i wszystkie zawarte w niej zapisy.

III:
Zasłużeni mieszczanie mogą otrzymać stosowne tytuły honorowe, o których mowa w innych konstytucjach.

IV:
Mieszczanin ma prawo znakować swe produkty specjalnym znakiem gmerkiem zwanym. Może on także umieszczać go na swych kamienicach czy dokumentach.

V.
Po 14 dniach aktywności mieszczanin ma prawo złożyć do króla wniosek o nobilitację.

VI.
Nikomu nie zostanie nigdy odebrany status mieszczanina, chyba że on sam o to poprosi. Mieszczanina nie można uznać za zmarłego bez względu na to, jak długo trwa jego nieaktywność, chyba, że da wieść pewną o swej śmierci.

VII.
Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.


Obrazek

Sebastian January II
wraz z całym ludem szlacheckim