Strona 1 z 1

KSW o Radzie Miast Królewskich

PostNapisane: 15 wrz 2020, 18:56
przez Sebastian von Tauer
KONSTYTVCYJA SEYMOWA
z dnia III miesiąca XII anno MMXX
o Radzie Miast Królewskich


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów,
mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:


I.
Widząc potrzebę taką, utworzyć chcemy Radę Miast Królewskich, która zajmowałaby się Miastami Królewskimi tak, jak Sejm zajmuje się całą Rzeczpospolitą.

II.
W skład Rady weszliby wszyscy mieszczanie, posiadający tytuły miejskie.

III.
Rada wydawać by mogła własne uchwały, będące wiążącymi dla mieszczan, które byłyby publikowane w specjalnym dziale rady.

IV.
Król mógłby na wniosek przewodniczącego Rady Miast Królewskich wykluczyć dowolnego mieszczanina z obrad lub też zgodzić się na jego udział w Radzie, mimo nieposiadania przez niego odpowiedniego tytułu.

V.
Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.


Obrazek


/—/ Jan V
Król Polski a Wielki Xiążę Litewski

y lud slachecki

Re: O Radzie Miast Królewskich

PostNapisane: 15 wrz 2020, 18:56
przez Sebastian von Tauer
Powyższy tekst jest tekstem ujednoliconym. Poniżej publikuje się tekst pierwotny, a jeszcze pod nim stosowne poprawki do konstytucji:


KONSTYTVCYJA SEYMOWA
O Radzie Miast Królewskich


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I.
Widząc potrzebę taką, utworzyć chcemy Radę Miast Królewskich, która zajmowałaby się Miastami Królewskimi tak, jak Sejm zajmuje się całą Rzeczpospolitą.

II.
W skład Rady weszliby wszyscy mieszczanie, posiadający tytuły miejskie.

III.
Rada wydawać by mogła własne uchwały, będące wiążącymi dla mieszczan, które byłyby publikowane w specjalnym dziale rady.

IV
Król, jak zwierzchnik miast królewskich mógłby wedle swej woli wykluczyć dowolnego mieszczanina z obrad lub też zgodzić się na jego udział w Radzie, mimo nieposiadania przez niego odpowiedniego tytułu.

V
Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

Obrazek

Sebastian january II
wraz z całym ludem szlacheckim