Rozprawa JKM Michał V vs. J. Potocki (kloning)

Sąd I. instancji.

Rozprawa JKM Michał V vs. J. Potocki (kloning)

Postprzez Sebastian von Tauer » 12 lut 2022, 23:35

Rozprawa JKM Michał V vs. J. Potocki (kloning)


Jako p.o. na mocy decyzji królewskiej rolę sędziowską wyznaczam datę niniejszej rozprawy na środę 16 lutego br.

Proszę woźnego J.O. Samuela Radziwiłła o przeprowadzenie oględzin oraz poinformowanie stron o terminie rozprawy.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Sędzia Grodzki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4959
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 23
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: Rozprawa JKM Michał V vs. J. Potocki (kloning)

Postprzez Sebastian von Tauer » 16 lut 2022, 19:51

Ja, Sebastian von Tauer, kanclerz wielki, na mocy decyzji królewskiej pełniący rolę sędziego, przysięgam, że w czasie niniejszej rozprawy działać będę uczciwie.


Mości Panowie! Jako kanclerz wielki, pełniący na mocy decyzji królewskiej funkcję sędziego, OTWIERAM niniejszym rozprawę między pomiędzy JKM Michałem V (wnoszącym pozew) a Józefem Wilhelmem Potockim (pozwanym).

Treść protestacji, na podstawie której niniejszy proces został wszczęty można zobaczyć TU.

Wzywam do stawienia się obie strony i złożenia przez nie przysięgi oraz określenie, czy będą one same uczestniczyć w procesie, czy też wyznaczą swojego palestranta, który razem z nimi lub sam jeden stawać przed sądem będzie?

Czas na to naznaczam do godziny 19 dnia jutrzejszego.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Sędzia Grodzki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4959
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 23
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: Rozprawa JKM Michał V vs. J. Potocki (kloning)

Postprzez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz » 17 lut 2022, 19:34

Jaśnie Oświecony Książę,
Stawiam się na rozprawę.

Ja, Michał V, król Polski i wielki książę litewski etc., wnoszący pozew przeciwko Wielmożnemu Panu Józefowi Wilhelmowi Potockiemu, przysięgam, że w czasie niniejszej rozprawy działać będę uczciwie.

Zamierzam uczestniczyć w procesie samemu i nie wyznaczam palestranta dla swojej strony.
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Kasztelan brzeskolitewski
Rector Universitatis Cracoviensis


ObrazekAvatar użytkownika
Kasztelan
Kasztelan
 
Posty: 3445
Dołączył(a): 05 sty 2018, 17:19
Lokalizacja: Białowieża
Medale: 13
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1)
Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Stopień: Regimentarz
Gadu-Gadu: 50331381
Wykształcenie: bakałarz mikrozofii

Re: Rozprawa JKM Michał V vs. J. Potocki (kloning)

Postprzez Sebastian von Tauer » 17 lut 2022, 20:21

Ponieważ stawiła się tylko jedna strona wyznaczam, według KSW o Sądach, termin trzech dni oczekiwania, który upływa o godzinie 19 w niedzielę 20 lutego, po którym to - jeśli pan Potocki się nie zjawi, proces będzie kontynuowany zaocznie.

Proszę woźnego o wpisanie tego faktu do księgi grodzkiej.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Sędzia Grodzki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4959
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 23
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: Rozprawa JKM Michał V vs. J. Potocki (kloning)

Postprzez Sebastian von Tauer » 20 lut 2022, 20:23

Mości panowie, jako że pan Józef się nie stawił, rozprawa kontynuowana będzie zaocznie - proszę o wpisanie tego faktu przez woźnego do księgi.

Wg KSW o sądach powinno teraz nastąpić wezwanie do polubownego załatwienia sporu, jednak w opinii sądu - jako że jedna ze stron się nie zjawiła - byłoby to płonne, gdyż nie prowadziłoby do niczego - woli pojednania nie bowiem wyrazić nieobecna osoba.

Dlatego też przechodzimy do punktu kolejnego, to jest indukty. Proszę JKM Michała V o przedstawienie sądowi przepisów prawnych oraz faktów, na podstawie których wysuwa roszczenie wobec pozwanego.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Sędzia Grodzki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4959
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 23
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: Rozprawa JKM Michał V vs. J. Potocki (kloning)

Postprzez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz » 24 lut 2022, 01:44

I N D U K T A

Wysoki Sądzie,

Oskarżam JWPana Józefa Wilhelma Potockiego o to, że podszywał się pod Enrique Sáncheza Oviedo, co stanowi zbrodnię ciężką określoną w prawie karnym.
Artykuł XV w części dotyczącej zbrodni ciężkich stwierdza:
Podszywanie się pod inne osoby karane być ma karą do tygodnia wieży górnej. Jeśliby zaś przywłaszczenie sobie innej tożsamości miało miejsce za pośrednictwem kloningu, czyli posiadania więcej niż jednego konta jednocześnie, ma być karane karą do dwóch miesięcy wieży dolnej lub infamią.

Kloningu wprawdzie tu nie było, jednakże mieliśmy do czynienia z kontem nielegalnie przejętym przez brata Oskarżonego, v-ś.p. Michała Jerzego Potockiego. Tak więc, przynajmniej w mojej ocenie, można tu zauważyć pewną analogię.
Wnioskuję zatem o zasądzenie 6 tygodni wieży dolnej wobec Oskarżonego.

V-ś.p. Michał Jerzy Potocki argumentował, że JWPan Józef Wilhelm Potocki właściwie więcej się zajmował prowadzeniem konta Enrique Sáncheza Oviedo, a postać Józefa Potockiego miała być w przyszłości uśmiercona. Uważam, że może stanowić to okoliczność łagodzącą. Tym niemniej, nie można zapominać o tym, że cała ta sprawa miała związek z wprowadzaniem w błąd władz oraz mieszkańców mikroświata. Także należy mieć na uwadze, że choć nie był to kloning jako taki, była to kwestia dużo gorsza, bowiem związana z przejęciem konta Enrique Sáncheza Oviedo sposobem nielegalnym przez v-ś.p. Michała Jerzego Potockiego. Z powodu jednak jego v-śmierci nie możemy prowadzić wobec niego procesu sądowego.
Tak więc wykorzystanie konta Enrique Sáncheza Oviedo, choć kloningiem nie było, było bardzo do niego zbliżone poprzez fakt istnienia równoległego dwóch osobowości za pomocą dwóch kont oraz wprowadzania innych w bład.

Wobec tego, wnioskuję o zasądzenie kary, jak wyżej.

Ponadto proszę o zbadanie zależności pomiędzy Oskarżonym a następującymi osobami:
  • Ludwik Potocki Catalan
  • Anna Ostrogska
  • Dominik Ostrogski
  • Katarzyna Radziwiłłówna
  • Eugenia Ostrogska
  • Piotr Jan Szczygielski
  • JKM Beata Adrianna Zep
  • Stefano Agostini
i zbadanie czy konta tych osób nie były prowadzone przez v-ś.p. Michała Jerzego Potockiego.
Także proszę o to samo w odniesieniu do pana Jana Hewliusza, którego sprawy nie poruszyłem w protestacji.

Ponadto proszę o zbadanie, czy nie doszło do nielegalnego przejęcia przez niego kont:
  • Piotra Jana Szczygielskiego
  • Beaty van der Saar (obecnie królowej Beaty Adrianny Zep)
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Kasztelan brzeskolitewski
Rector Universitatis Cracoviensis


ObrazekAvatar użytkownika
Kasztelan
Kasztelan
 
Posty: 3445
Dołączył(a): 05 sty 2018, 17:19
Lokalizacja: Białowieża
Medale: 13
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1)
Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Stopień: Regimentarz
Gadu-Gadu: 50331381
Wykształcenie: bakałarz mikrozofii

Re: Rozprawa JKM Michał V vs. J. Potocki (kloning)

Postprzez Sebastian von Tauer » 24 lut 2022, 10:48

WKM, dziękuję za induktę.
Teraz powinna zostać wygłoszona replika, jednak ze względu na zaoczność procesu nie jest to możliwe.
Proszę zatem woźnego, J.O. Samuela Radziwiłła, o przedstawienie nam wyników oględzin w ramach relacji woźnego.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Sędzia Grodzki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4959
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 23
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: Rozprawa JKM Michał V vs. J. Potocki (kloning)

Postprzez Samuel Radziwiłł » 25 lut 2022, 16:22

W toku prac woznego sądowego ustaliłem co poniżej:

- Enrique Sanches Oviedo.
Rejestracja i post powitalny prawdziwego Oviedo- 16 Maj 2019
Post pożenalny- 24 Sierpień 2019
Nowy post powitalny po przejęciu konta- 23 Luty 2021

Konto zostało przejęte przez MJP, o czym sam mówi- http://www.rzeczpospolitaobojganarodow.pl/forum/viewtopic.php?f=364&t=6379&start=260, pod datą 11 lut 2022, 15:13
W innym wątku sama postać Oviedo pisze o przejęciu konta. Tylko pisze to Józef czy Michał?- http://www.rzeczpospolitaobojganarodow.pl/forum/viewtopic.php?f=610&t=6487&start=30, pod datą 10 lut 2022, 20:26

Obrazek


- JKM Beata Adrianna Zep.
Rejestracja- 21 Lipca 2020
Obrazek


- Anna Ostrogska.
Rejestracja- 31 Pazdziernik 2020
Obrazek


- Dominik Ostrogski.
Rejestracja- 14 Kwietnia 2020
Obrazek


- Katarzyna Radziwiłłówna (Aldona Szymańska).
Rejestracja- 3 Marca 2020
Obrazek


- Eugenia Ostrogska.
Rejestracja- 4 Czerwiec 2020
Obrazek


- Piotr Jan Szczygielski.
Rejestracja i post powitalny- 17 Listopad 2019
Nowy post powitalny- 26 Luty 2021
Obrazek
Obrazek


-Stefano Agostini.
Obrazek
Obrazek


- Jan Heweliusz
Rejestracja - 26 Maj 2021
Obrazek
Obrazek

- Józef Wilhelm Potocki
Rejestracja 9 Luty 2020
Obrazek


- Michał Jerzy Potocki ( von Rokuszewski, de Catalan)
Rejestracja- 9 Luty 2020
Obrazek
Obrazek


Podobne informacje zebrane zostały odnośnie poniższych postaci:
- Julia Tracz
- Karolina Potocka
- Johann von Koppenberg
- Karl Jungbauer
- Aleksandra Potocka
Książe Urbino

Książe na Borysowie, Nieświerzu i Birżach
Wojewoda miński

Obrazek


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 2550
Dołączył(a): 27 lip 2015, 14:25
Medale: 19
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Zasługi RON VI (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Strażnik Polny
Gadu-Gadu: 9438133

Re: Rozprawa JKM Michał V vs. J. Potocki (kloning)

Postprzez Sebastian von Tauer » 25 lut 2022, 18:27

Panie Samuelu, prosiłbym o przedstawienie także skrinów dotyczących ostatnich wymienionych postaci.

Dziękuję za przedstawienie wyników śledztwa, które sprawia, że wychodzą na światło dzienne nowe fakty.
Poza tym, że orzeka o winie, sąd winien także zarządzić odpowiednią karę, stosowną do szkód, które wywołały działania danych osób. Prosiłbym zatem woźnego o przeprowadzenie dodatkowego skrutynium, do czasu zaś jego zakończenia wstrzymuję proces. Skrutynium to winno pójść w stronę sprawdzenia w jaki sposób na dwóch ostatnich elekcjach rozkładały się głosy postaci, względem których istnieje podejrzenie kloningu, i jaki miały te głosy wpływ na ostateczny wynik elekcji.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Sędzia Grodzki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4959
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 23
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: Rozprawa JKM Michał V vs. J. Potocki (kloning)

Postprzez Samuel Radziwiłł » 25 lut 2022, 18:57

Dalsze ustalenia woznego dotyczące poniższych postaci:

- Ludwik Potocki.
Rejestracja- 14 Wrzesień 2020
Obrazek


- Julia Tracz (von Rokuszewska).
Rejestracja- 14 Marca 2020
Obrazek

- Karolina Potocka.
Rejestracja- 15 Maj 2020
Obrazek

-Johann von Koppenberg.
Rejestracja 27 Maj 2020
- Karl Jungbauer
Rejestracja 28 Maj 2020

Do obu podaję jeden zrzut ekranu
Obrazek


-Aleksandra Potocka.
Rejestracja- 6 Listopad 2020
Obrazek
Książe Urbino

Książe na Borysowie, Nieświerzu i Birżach
Wojewoda miński

Obrazek


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 2550
Dołączył(a): 27 lip 2015, 14:25
Medale: 19
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Zasługi RON VI (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Strażnik Polny
Gadu-Gadu: 9438133

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Sąd Grodzki

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość