Gabinet Woźnego - miejsce składania protestacji, oblat itp.

Miejsce, gdzie składane są protestacje i prowadzone są zapiski z działania sądów.

Re: Gabinet Woźnego - miejsce składania protestacji, oblat i

Postprzez Sebastian von Tauer » 11 gru 2022, 23:49

Mości panowie, wpisałem do akt protestację panów Lubomirskiego-Lisewicza i Kaluskowskiego. Obie są poprawne formalnie, a prawo zmusza woźnego do wpisywania wszystkiego, co poprawne formalnie, do akt. Czekamy na wyznaczenie sędziów na pozwy.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Sędzia Grodzki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4839
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 23
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: Gabinet Woźnego - miejsce składania protestacji, oblat i

Postprzez Daniel von Tauer-Krak » 11 gru 2022, 23:57

Na podstawie KONSTYTVCYJA SEYMOWA z dnia XVIII miesiąca XII anno MMXXI o sądach cześć III ustęp 4 zdanie 4
"Sędzią zostać może szlachcic, który otrzyma tytuł ziemski co najmniej miecznika. Prowadzi on sprawy w sądzie grodzkim i wydaje wyroki. Co jednak sobie warujemy, nie może on sędziować w sprawie, w której jest on, lub członek jego rodziny, jedną ze stron – w takim razie należy wyznaczyć inną osobę do danej sprawy. By zostać sędzią, należy co najmniej miesiąc praktykować jako woźny oraz zdać egzamin ze znajomości prawa u kanclerza. Jeśli brak jest sędziów, król może powierzyć prowadzenie spraw sędziowskich j kanclerzowi lub podkanclerzemu."


Prowadzenie obu spraw powierzam Podkanclerzemu Jakobowi Iwanowi Wereszczyńskiemu-Bagratowi.
STEFAN II DANIEL

ObrazekAvatar użytkownika
Szlachcic
Szlachcic
 
Posty: 562
Dołączył(a): 21 kwi 2015, 16:06
Medale: 2
Medal Wojska (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Stopień: Namiestnik
Skype: Daniel Niemo

Re: Gabinet Woźnego - miejsce składania protestacji, oblat i

Postprzez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz » 17 gru 2022, 02:03

Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz napisał(a):
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz napisał(a):
Jaśnie Oświecony Xiążę,
Składam protestację wobec łamania prawa.

P R O T E S T A C Y A


Oskarżam Janusza Kaluskowskiego o to, że wszczął bunt chłopski i usiłował dokonać napadu na Kancelarię Hetmana Wielkiego, stwarzając też tym zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.


Dowody zostaną przedstawione w toku procesu.

Oznajmiam przy tym, że dokonałem zatrzymania Oskarżonego na gorącym uczynku, zatrzymując go przed Kancelarią Hetmana Wielkiego. Wtrącony został do wieży na krótki czas, do północy z 12 na 13 grudnia br.


Królewskie Miasto Warszawa, 11 grudnia R.P. MMXXII

Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz,
hetman wielki i podskarbi wielki


Jaśnie Oświecony Xiążę,

Chciałbym uzupełnić protestację.

A N E K S
D O ‧ P R O T E S T A C Y I

Oskarżam Janusza Kaluskowskiego o to, że posługiwał się wieloma kontami, uciekał z aresztu oraz usiłował dokonać zabójstwa urzędników państwowych.


Dowody zostaną przedstawione w toku procesu.

Oznajmiam przy tym, że dokonałem zbanowania 2 adresów IP, z których pisał Oskarżony oraz kont: Giennadij Janukov i Janusz Kaluskowskij, którymi się posługiwał, na okres 1 tygodnia.


Królewskie Miasto Warszawa, 11 grudnia R.P. MMXXII

Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz,
hetman wielki i podskarbi wielki


Jaśnie Oświecony Xiążę,

Z wiadomych Wam i pewnym osobom względów, wycofuję niniejszą protestację.

Z wyrazami szacunku
Michał Lubomirski
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Hetman Wielki
Podskarbi Wielki
Starosta brzeskolitewski
Rector Universitatis Cracoviensis


ObrazekAvatar użytkownika
Stolnik
Stolnik
 
Posty: 3122
Dołączył(a): 05 sty 2018, 17:19
Lokalizacja: Białowieża
Medale: 11
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi Wielki
Stopień: Hetman Wielki
Gadu-Gadu: 50331381
Wykształcenie: bakałarz mikrozofii

Re: Gabinet Woźnego - miejsce składania protestacji, oblat i

Postprzez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz » 18 sty 2023, 21:17

Sebastian von Tauer napisał(a):Proszę o oblatowanie niniejszego dokumentu. Jako że zostałem na mocy decyzji kanclerza sędzią, przestałem pełnić rolę woźnego i nie mogę dokonać oblatowania.


Przepraszam, może coś zapomniałem i nie mogę znaleźć, ale czy na pewno Kanclerz wydał taką decyzję?
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Hetman Wielki
Podskarbi Wielki
Starosta brzeskolitewski
Rector Universitatis Cracoviensis


ObrazekAvatar użytkownika
Stolnik
Stolnik
 
Posty: 3122
Dołączył(a): 05 sty 2018, 17:19
Lokalizacja: Białowieża
Medale: 11
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi Wielki
Stopień: Hetman Wielki
Gadu-Gadu: 50331381
Wykształcenie: bakałarz mikrozofii

Re: Gabinet Woźnego - miejsce składania protestacji, oblat i

Postprzez Konrad Radziwiłł » 18 sty 2023, 21:32

Jest to prawda, Książę został sędzią.
Cześnik Wileński

Porucznik w Bracławskim Pułku kawalerii

Pan na Holszanach i Witebsku

Obrazek

ObrazekAvatar użytkownika
Miecznik
Miecznik
 
Posty: 576
Dołączył(a): 15 maja 2021, 14:52
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 4
Order Zasługi RON VI (1) Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Amarantowa Wstążka (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Stopień: Porucznik
Wykształcenie: Oficer

Re: Gabinet Woźnego - miejsce składania protestacji, oblat i

Postprzez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz » 18 sty 2023, 22:01

Konrad Radziwiłł napisał(a):Jest to prawda, Książę został sędzią.

Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź.
Może źle szukam, ale nie znajduję publicznej informacji o tym.
W każdym razie, rozumiem, że decyzja została podjęta.
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Hetman Wielki
Podskarbi Wielki
Starosta brzeskolitewski
Rector Universitatis Cracoviensis


ObrazekAvatar użytkownika
Stolnik
Stolnik
 
Posty: 3122
Dołączył(a): 05 sty 2018, 17:19
Lokalizacja: Białowieża
Medale: 11
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi Wielki
Stopień: Hetman Wielki
Gadu-Gadu: 50331381
Wykształcenie: bakałarz mikrozofii

Re: Gabinet Woźnego - miejsce składania protestacji, oblat i

Postprzez Tymoteusz Dostojewski » 20 sty 2023, 14:00

Proszę o oblatę mojego aktu przysposobienia.

Tymoteusz Dostojewski napisał(a):

My, Tymoteusz Dostojewski, syn Mikołaja Patryka Dostojewskiego, wnuk Adama I Aleksandra i Aleksandry I, pan na Bobrujsku

oznajmiamy, iż od tej chwili szlachetny Jan Karol Orkiszowski-Linneusz zostaje pełnoprawnym członkiem rodu Dostojewskich oraz moim synem, a znany od dziś będzie jako Jan Karol Dostojewski. Tym samym w razie mej śmierci otrzyma on całe majętności moje. Jednocześnie prawo do pieczętowania się herbem rodowym przyznaję.


nadano dnia XIX, miesiąca stycznia, Anno Domini MMXXIII


(-) Tymoteusz Dostojewski


Tymoteusz Dostojewski herbu Radwan odmiana Dostojewski
Pan na Bobrujsku
Avatar użytkownika
Szlachcic
Szlachcic
 
Posty: 331
Dołączył(a): 21 wrz 2021, 19:47
Lokalizacja: Bobrujsk
Medale: 1
Medal Bene Merentibus (1) (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Pocztowy

Re: Gabinet Woźnego - miejsce składania protestacji, oblat i

Postprzez Samuel Radziwiłł » 23 sty 2023, 14:17

JOX składam skargę za łamanie prawa.

PROTESTACYA


Oskarżam Pana Jana Karola Orkiszowskiego-Linneusza o posługiwanie się inną tożsamością: Ernesta Bogusława Kotwicz-Donhoff.
Wnoszę o zbadanie zależności i powiązań obu panów.
Dowody zostaną dostarczone w trakcie procesu.

Mińsk, 23 stycznia 20223r

Samuel Radziwiłł


Składam też kolejną skargę i jestem świadom jej konsekwencji, ale nie mogę postąpić inaczej :(

PROTESTACYA


Oskarżam JKM Friedricha von Baden, obranego króla-elekta o to, iż prawdopodobnie jest nową tożsamością klonera Michała Jerzego Potockiego.

Wnoszę o zbadanie zależności obu wymienionych postaci.

Dowody zostaną dostarczone w trakcie procesu.

Minsk 23 stycznia 2023r

Samuel Radziwiłł


Proszę o oblatowanie obu dokumentów.
Wojewoda miński
Książe na Borysowie, Nieświerzu i Birżach
Obywatel Palatynatu Leocji
Pełnomocnik Namiestników Palatynatu

Obrazek


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 2280
Dołączył(a): 27 lip 2015, 14:25
Medale: 18
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Zasługi RON VI (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Stopień: Hetman Wielki
Gadu-Gadu: 9438133

Poprzednia strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Księgi Sądowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron