Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

Kancelaria Hetmańska zajmuje się sprawami wojskowymi, jest to też miejsce, gdzie można wstąpić do wojsk Rzeczypospolitej.

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

Postprzez Samuel Radziwiłł » 20 maja 2022, 20:29

Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 9 / 2022
o przyjęciu do służby i nadaniu stopnia


Postanawia się przyjąć do służby Jerzego Matuszewskiego, oraz przydzielić go w stopniu pocztowego na okres próbny jednego tygodnia do 1 Chorągwii Husarskiej, Wileńskiego Pułku Jazdy Litewskiej, Dywizji Żmudzkiej, w wojskach Komputu Litewskiego.. A troskę o pocztowego oraz dokładny przydział powierzamy samemu sobie.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ x. Samuel Radziwiłł
Hetman Wielki
Książe Urbino

Książe na Borysowie, Nieświerzu i Birżach
Wojewoda miński

Obrazek


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 2541
Dołączył(a): 27 lip 2015, 14:25
Medale: 19
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Zasługi RON VI (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Strażnik Polny
Gadu-Gadu: 9438133

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

Postprzez Samuel Radziwiłł » 20 maja 2022, 20:36

Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 10 / 2021
o zmianie przydziału i przeniesieniu


Postanawia się zgodnie z prośbą marynarza Horacego Richelieu przenieść go z Marynarki Wojennej, do wojsk kwarcianych, do 14 Chorągwi Pancernej, Połtawskiego Pułku Jazdy Koronnej, Dywizji Kresowej w stopniu towarzysza. Opiekę nad towarzyszem Richelieu przekazujemy Hetmanowi Polnemu, Sebastianowi von Tauer.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ x. Samuel Radziwiłł
Hetman Wielki
Książe Urbino

Książe na Borysowie, Nieświerzu i Birżach
Wojewoda miński

Obrazek


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 2541
Dołączył(a): 27 lip 2015, 14:25
Medale: 19
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Zasługi RON VI (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Strażnik Polny
Gadu-Gadu: 9438133

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

Postprzez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz » 08 lip 2022, 16:53

Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 11 / 2022
o wojsk przeglądzie


Postanawia się o zorganizowaniu w dniu Święta Wojsk Rzeczypospolitej, dnia 15 lipca roku bieżącego, popisu wojsk koronnych i litewskich. W przeciągu następujących po dniu onym dwóch tygodni każdy z żołnierzy Rzeczypospolitej w stanie czynnej służby winien przybyć na przygotowane wcześniej błonie pod Warszawą i zaprezentować swój oddział wojskowy. Dla twórców najlepszych opisów przewidziane są nagrody. W razie niemożności przybycia w oznaczonym czasie, żołnierz proszony jest o wysłanie listu do hetmańskiej kancelarii lub hetmana wielkiego.


Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Michał Lubomirski
Hetman Wielki


Dopisek 12.07:
Obowiązek stawiennictwa dotyczy tylko wojsk komputowych, zaś popis odbędzie się na Placu Zamkowym.Avatar użytkownika
Kasztelan
Kasztelan
 
Posty: 3441
Dołączył(a): 05 sty 2018, 17:19
Lokalizacja: Białowieża
Medale: 13
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1)
Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Stopień: Regimentarz
Gadu-Gadu: 50331381
Wykształcenie: bakałarz mikrozofii

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

Postprzez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz » 22 sie 2022, 15:40

Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 12 / 2022
o przeglądzie wojsk prywatnych


Postanawia się o z zorganizowaniu w poniedziałek, dnia 22 sierpnia roku bieżącego, popisu wojsk prywatnych. W przeciągu następujących po dniu onym czterech tygodni każdy z właścicieli prywatnych oddziałów wojskowych w Rzeczypospolitej winien przybyć ze swymi prywatnymi wojskami na przygotowane wcześniej pole pod Warszawą i zaprezentować swoje oddziały wojskowe. Jeżeli oddział posiada sztandar, właściciel winien go także przedstawić. Wraz z prezentacją wojsk właściciel winien przedstawić przejrzysty i uporządkowany spis swych jednostek, zawierając w nich także miejsca ich dyslokacji. Nieobowiązkowym, acz przydatnym elementem może być okazanie list zaciągu wojsk prywatnych czy choć daty ich zaciągu. Uczestnictwo w przeglądzie jest obowiązkowe dla właścicieli wojsk prywatnych.


Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Michał Lubomirski
Hetman WielkiAvatar użytkownika
Kasztelan
Kasztelan
 
Posty: 3441
Dołączył(a): 05 sty 2018, 17:19
Lokalizacja: Białowieża
Medale: 13
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1)
Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Stopień: Regimentarz
Gadu-Gadu: 50331381
Wykształcenie: bakałarz mikrozofii

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

Postprzez Sebastian von Tauer » 06 mar 2023, 17:13

Obrazek

Obwieszczenie Hetmańskie 1/2023
o utrzymaniu oficerów i żołnierzy w siłach zbrojnych


W związku z niedawnym przeglądem żołnierzy, decydujemy się o utrzymaniu na służbie Rzeczypospolitej:

- hetmana polnego Sebastiana von Tauera - obecnie pełniącego funkcję hetmana wielkiego;
- porucznika Konrada Radziwiłła;
- pocztowego Tymoteusza Dostojewskiego;
- regimentarza Michała Franciszka Lubomirskiego-Lisewicza
- rotmistrza Jakuba Wereszczyńskiego-Bagrata
- strażnika polnego Samuela Radziwiłła
- admirała Maurycego Orańskiego
- chorążego Macieja Gerwazego Lisewicza
- wszystkich virtualnych żołnierzy i oficerów naszych sił zbrojnych.

Tylko wymienieni powyżej żołnierze mają prawo do uczestnictwa w grupie "żołnierze", noszenia oznak stopni i przywilejów przysługujących wojskowym.

/-/ Sebastian książę von Tauer
Hetman Wielki
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Sędzia Grodzki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4958
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 23
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

Postprzez Samuel Radziwiłł » 10 paź 2023, 20:08

Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 2 / 2023
o przyjęciu do służby i nadaniu stopnia


Postanawia się przyjąć do służby Michaela, oraz przydzielić go w stopniu pocztowego na okres próbny jednego tygodnia do 6 Chorągwii Husarskiej, Czernihowskiego Pułku Jazdy Koronnej, Dywizji Kresowej, w wojskach Komputu Koronnego.. A troskę o pocztowego oraz dokładny przydział powierzamy samemu sobie.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ x. Samuel Radziwiłł
Hetman Wielki
Książe Urbino

Książe na Borysowie, Nieświerzu i Birżach
Wojewoda miński

Obrazek


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 2541
Dołączył(a): 27 lip 2015, 14:25
Medale: 19
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Zasługi RON VI (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Strażnik Polny
Gadu-Gadu: 9438133

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

Postprzez Maurycy Orański » 26 kwi 2024, 20:01

Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 1 / 2024
o przyjęciu do służby i nadaniu stopnia


Postanawia się przyjąć do służby Friedricha von Baden, oraz przydzielić go w stopniu pocztowego na okres próbny jednego tygodnia do 6 Roty Piechoty Polsko-Węgierskiej, Gdańskiego Regimentu Piechoty Polsko-Węgierskiej, Dywizji Pruskiej, w wojskach Komputu Koronnego. A troskę o pocztowego sprawować będziemy osobiście.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
Hetman Wielki
wicekról Nowej Kurlandii
wojewoda sandomierski,
pan na Tarnowie,


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 3827
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 21
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal Bene Merentibus (4) (1)
Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Amarantowa Wstążka (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Stopień: Hetman Wielki
Wykształcenie: Wojskowe

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

Postprzez Maurycy Orański » 29 kwi 2024, 17:15

Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 2 / 2024
o awansie i mianowaniu na stanowisko


Mając na względzie długą i nienaganną służbę porucznika Konrada Radziwiłła, a także jego niedawne zasługi na polu dzielności dydaktycznej postanawiamy awansować go do stopnia rotmistrza i powierzyć mu dowództwo 6 chorągwi pancernej, a także mianować na stanowisko komendanta Szkoły Rycerskiej

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki
[/quote]
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
Hetman Wielki
wicekról Nowej Kurlandii
wojewoda sandomierski,
pan na Tarnowie,


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 3827
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 21
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal Bene Merentibus (4) (1)
Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Amarantowa Wstążka (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Stopień: Hetman Wielki
Wykształcenie: Wojskowe

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

Postprzez Maurycy Orański » 30 kwi 2024, 22:51

Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 3 / 2024
o nadaniu stopnia


Mając na względzie potwierdzenie znajomości rzemiosła wojennego poprzez złożenie egzaminu podoficerskiego, a także nienaganną dotychczasową służbę pocztowego Friedricha von Baden, postanawiamy zaliczyć go w poczet żołnierzy służby stałej i nadać mu stopień chorążego.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
Hetman Wielki
wicekról Nowej Kurlandii
wojewoda sandomierski,
pan na Tarnowie,


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 3827
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 21
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal Bene Merentibus (4) (1)
Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Amarantowa Wstążka (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Stopień: Hetman Wielki
Wykształcenie: Wojskowe

Re: Obwieszczenia Hetmana Wielkiego

Postprzez Maurycy Orański » 18 maja 2024, 12:14

Obrazek

Obwieszczenie hetmańskie 4/ 2024
o przyjęciu do służby i nadaniu stopnia


Postanawia się przyjąć do służby Błażja Michała Wronowskiego, oraz przydzielić go jako chłopca pokłąowego na okres próbny jednego tygodnia na mały galeon "Tygrys", z Eskadry Białej, Królewskiej Floty Koronnej. A troskę o wyżej wymienionego sprawować będziemy osobiście.

Ku chwale Rzeczypospolitej,
/-/ Maurycy Orański
Hetman Wielki
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
Hetman Wielki
wicekról Nowej Kurlandii
wojewoda sandomierski,
pan na Tarnowie,


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 3827
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 21
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal Bene Merentibus (4) (1)
Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Amarantowa Wstążka (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Stopień: Hetman Wielki
Wykształcenie: Wojskowe

Poprzednia stronaNastępna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Kancelaria Hetmana Wielkiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości