Rzeczpospolita Obojga NarodówRzeczpospolita Obojga Narodów - Księga Ziemian RzeczypospolitejMajątek Banica - Borys von Targersdorf


Dochód: 2484
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
-

Małe zamki
Banica;

Pałace
Banica;

Dwory
dwór Banica;

Miasta
Jinicz;

Miasteczka
Ropki;

Folwarki i wsie

Banica/10; Dolna Wieś/13; Górna Wieś/3;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 0, małych zamków: 1, pałaców: 1, dworów: 1, miast: 1, miasteczek: 1, folwarków: 3, wsi: 26.

Majątek Biała - Borys von Targersdorf


Dochód: 2028
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
Biała;

Małe zamki
Biała;

Pałace
Trzemsza;

Dwory
-

Miasta
-

Miasteczka
Joanny; Biała;

Folwarki i wsie

Folwark Biała/12; Ellgoth /6; Budy/6;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 1, małych zamków: 1, pałaców: 1, dworów: 0, miast: 0, miasteczek: 2, folwarków: 3, wsi: 24.

Majątek Nowogrodziec - Borys von Targersdorf


Dochód: 1812
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
-

Małe zamki
-

Pałace
Żmij;

Dwory
Grodziec;

Miasta
-

Miasteczka
Żmijów; Huzary;

Folwarki i wsie

Nowogródek/6; Zimna Wódka/6; Targersdorf/9;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 0, małych zamków: 0, pałaców: 1, dworów: 1, miast: 0, miasteczek: 2, folwarków: 3, wsi: 21.