Rzeczpospolita Obojga NarodówRzeczpospolita Obojga Narodów - Księga Ziemian RzeczypospolitejMajątek Księstwo Warmińskie - Prymas Rzeczypospolitej


Dochód: 2000
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
-

Małe zamki
-

Pałace
Pałac Prymasowski w Lidzbarku;

Dwory
-

Miasta
-

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Lidzbark Warmiński /5; Kraszewo /1; Braniewo /1; Orneta /1; Dobre Miasto /1; Jeziorany /1; Reszel /1; Barczewo /1; Pieniężno /1; Frombork /1; Olsztyn/1;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 0, małych zamków: 0, pałaców: 1, dworów: 0, miast: 0, miasteczek: 0, folwarków: 11, wsi: 15.