Rzeczpospolita Obojga NarodówRzeczpospolita Obojga Narodów - Księga Ziemian RzeczypospolitejMajątek Białowieża - Michał Franciszek Lisewicz


Dochód: 2100
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
-

Małe zamki
-

Pałace
-

Dwory
Białowieża; Białowieża;

Miasta
-

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Białowieża/0; Wiskule/15; Teremiski/15;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 0, małych zamków: 0, pałaców: 0, dworów: 2, miast: 0, miasteczek: 0, folwarków: 3, wsi: 30.