Rzeczpospolita Obojga NarodówRzeczpospolita Obojga Narodów - Księga Ziemian RzeczypospolitejMajątek Chmielno - Joachim von Ribertrop


Dochód: 920
Duże twierdze
-

Małe twierdze
-

Duże zamki
-

Średnie zamki
-

Małe zamki
-

Pałace
-

Dwory
Chmielno; Chmielno;

Miasta
-

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Chmielno/11; Chmieln/1;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 0, małych twierdz: 0, dużych zamków: 0, średnich zamków: 0, małych zamków: 0, pałaców: 0, dworów: 2, miast: 0, miasteczek: 0, folwarków: 2, wsi: 12.