Rzeczpospolita Obojga NarodówRzeczpospolita Obojga Narodów - Księga Ziemian RzeczypospolitejMajątek Kiejdany - Marek Wiktorowicz


Dochód: 300050
Duże twierdze
Kiejdany ; Kłajpeda; Wiktorowo;

Małe twierdze
Olita; Kowno ; Janów ; Rosienie; Taurogi; Szawle;

Duże zamki
Poniewież; Troki; Telsze; gb;

Średnie zamki
Godlewo; Mariampol; Szyłokarczma;

Małe zamki
Birże; Uciana; Płungiany;

Pałace
Kiejdany;

Dwory
-

Miasta
Kowno ; Kiejdany ; Janów ; Rosienie; Kłajpeda;

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Kowno /5; Janów /5; Kiejdany /5; Godlewo /5; Rosienie /5; Preny /5; Koszedary /5; Żyżmory /5; Ejragoła /5; Birsztany /5; Wilki /5; Ażarele /5; Jezno /5; Kaplice /5; Rukłe /5; Żejmy /5; Kronie /5; Rumszyszki /5; Żośle /5; Akademia Kowieńska /5; Bopty /5; Czekiszki /5; Domejkowo /5; Kaczerginie /5; Kormiałów /5; Kołotowo /5; Łopie /5; Sapieżyszki /5; Wędziagoła /5; Akademia /5; Datnów /5; Gudziuny /5; Jaswojnie /5; Kroki /5; Pogiry /5; Pernarowo /5; Szaty /5; Surwiliszki /5; Trusków /5; Balwierzyszki /5; Pokojnie /5; Wejwery /5; Betygoła /5; Girtakol /5; Lidowiany /5; Niemokszty /5; Szydłowo /5; Widukle /5; Żoginie /5; Olita /5; Druskieniki /5; Orany /5; Łoździeje /5; Simno /5; Wiejsieje /5; Dougi /5; Butrymańce /5; Krakopol /5; Niemonajcie /5; Lejpuny /5; Wiciuny /5; Kopciowo /5; Krasna /5; Urdomin /5; Sereje /5; Szostaków /5; Świętojeziory /5; Merecz /5; Olkieniki /5; Mariampol /5; Wyłkowyszki /5; Kozłowa Ruda /5; Szaki /5; Kibarty /5; Kalwaria /5; Władysławów /5; Giełgudyszki /5; Wierzbołów /5; Dauksze /5; Gudele /5; Igliszkany /5; Ludwinów /5; Sosnowo /5; Szumsk /5; Barzdy /5; Gryszkabuda /5; Kruki /5; Lokajcie /5; Łuksze /5; Syntowty /5; Poniemuń /5; Żwirgżdajcie /5; Bartniki /5; Grażyszki /5; Kieturwłoki /5; Pilwiszki /5; Wisztyniec /5; Taurogi /5; Jurbork /5; Szyłele /5; Pojegi /5; Skaudwile /5; Smolniki /5; Poniemuń /5; Erzwiłki /5; Raudany /5; Średniki /5; Staki /5; Szymkajcie /5; Wodżgiry /5; Wielona /5; Wieszwile /5; Wilkiszki /5; Kołtyniany /5; Konstantynowo /5; Ławkowo /5; Pojurze /5; Tenenie /5; Upina /5; Żwingi /5; Botoki /5; Gaura /5; Pogromoncie /5; Żygajcie /5; Kłajpeda /5; Kretynga /5; Szyłokarczma /5; Połąga/5; Gorżdy /5; Szkudy /5; Nerynga /5; Sałanty /5; Prekule /5; Dowile /5; Andrzejewo /5; Judrany /5; Krotynga /5; Pliki /5; Wewirzany /5; Wieżajcie /5; Dorbiany /5; Korciany /5; Barszczyce /5; Iłoki /5; Lenkimy /5; Masiady /5; Gordoma /5; Kotyca /5; Kinty /5; Ruś /5; Szweksznie /5; Wojnuta /5; Nowe Miasto /5; Telsze /5; Możejki /5; Płungiany /5; Retów /5; Wieksznie /5; Wornie /5; Siady /5; Łajżew /5; Lacków /5; Pikiele /5; Tyrkszle /5; Żydyki /5; Olsiady /5; Kule /5; Płótele /5; Kalwaria Żmudzka /5; Twery /5; Ejgirdzie /5; Gadonów /5; Janopol /5; Ławkosody /5; Łukniki /5; Nierymdajcie /5; Nieworany /5; Powondeń /5; Tryszki /5; Ubiszki /5; Żorany /5; Szawle /5; Radziwiliszki /5; Kurszany /5; Nowe Okmiany /5; Janiszki /5; Kielmy /5; Pokroje /5; Szadów /5; Wenta /5; Cytowiany /5; Okmiany /5; Żagory /5; Linków /5; Użwenty /5; Krupie /5; Popielany /5; Kruki /5; Skajzgiry /5; Korklany /5; Kroże /5; Lale /5; Poszyle /5; Szawkiany /5; Żołpie /5; Kławany /5; Ligumy /5; Poszwityń /5; Rozalin /5; Żejmele /5; Bejsagoła /5; Grynkiszki /5; Połany /5; Poszuszwie /5; Pacunele /5; Szczodrobów /5; Szawkoty /5; Szawlany /5; Tyrolki /5; Wodokty /5; Bazyliany /5; Gruździe /5; Kajry /5; Kurtowiany /5; Kuże /5; Meszkucie /5; Szakinów /5; Poniewież /5; Rakiszki /5; Birże /5; Poswol /5; Kupiszki /5; Remigoła /5; Johaniszkiele /5; Abele /5; Wobolniki /5; Subocz /5; Ponedele /5; Kupreliszki /5; Radziwiliszki /5; Podbirże /5; Popiel /5; Alojzów /5; Antoszew /5; Poławeń /5; Sołomieść /5; Subocz /5; Skopiszki /5; Szymańce /5; Giełaże /5; Krakinów /5; Mieżyszki /5; Nowe Miasto Poniewieskie /5; Rogów /5; Smilgie /5; Szyły /5; Wodakle /5; Dowiany /5; Konstantynów /5; Kryklany /5; Kryniczyn /5; Pompiany /5; Puszołaty /5; Sałaty /5; Czadosy /5; Dokiszki /5; Pojedupie /5; Jużynty /5; Komaje /5; Poniemunek /5; Poniemuń /5; Soły /5; Suwejniszki /5; Uciana /5; Wisaginia /5; Onikszty /5; Jeziorosy /5; Malaty /5; Ignalino /5; Dukszty /5; Dusiaty /5; Kowarsk /5; Traszkuny /5; Androniszki /5; Dobejki /5; Kurkle /5; Skiemiany /5; Surdegi /5; Świadoście /5; Troupie /5; Wieszynty /5; Melegiany /5; Rymszany /5; Twerecz /5; Owanta /5; Bolniki /5; Dubinki /5; Giedrojcie /5; Janiszki /5; Daugiele /5; Kukuciszki /5; Leluny /5; Syłgudyszki /5; Sudejki /5; Tauroginy /5; Użpol /5; Wiżuny /5; Antolepty /5; Sołoki /5; Turmont /5; Wiłkomierz /5; Wiktorowo /5; Elektreny /5; Landwarów /5; Grzegorzewo /5; Szyrwinty /5; Soleczniki /5; Podbrodzie /5; Nowe Święciany /5; Niemenczyn /5; Święciany /5; Troki /5; Jewie /5; Ejszyszki /5; Rudziszki /5; Biała Waka /5; Siemieliszki /5; Dziewieniszki /5; Jaszuny /5; Bogusławiszki /5; Giełwany /5; Kiernów /5; Muśniki /5; Zybały /5; Hoduciszki /5; Kołtyniany /5; Łabonary /5; Wysoki Dwór /5; Hanuszyszki /5; Dziewałtów /5; Nidoki /5; Pobojsk /5; Siesiki /5; Szeszole /5; Towiany /5; Wieprze /5; Widziszki /5; Pozelwa /5; Żmujdki /5; Bezdany /5; Mejszagoła /5; Mickuny /5; Szumsk/5;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 3, małych twierdz: 6, dużych zamków: 4, średnich zamków: 3, małych zamków: 3, pałaców: 1, dworów: 0, miast: 5, miasteczek: 0, folwarków: 353, wsi: 1765.

Majątek Czarcigród - Marek Wiktorowicz


Dochód: 400
Duże twierdze
Czarcigród;

Małe twierdze
Złotów; Jastrowie;

Duże zamki
Podgaje;

Średnie zamki
Krajenka;

Małe zamki
Kujan;

Pałace
Czarcigród;

Dwory
Czarcigród;

Miasta
-

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Czarcice/5;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 1, małych twierdz: 2, dużych zamków: 1, średnich zamków: 1, małych zamków: 1, pałaców: 1, dworów: 1, miast: 0, miasteczek: 0, folwarków: 1, wsi: 5.

Majątek Sopot - Marek Wiktorowicz


Dochód: 2700
Duże twierdze
Sopot;

Małe twierdze
Gdynia; Wejherowo;

Duże zamki
Rumia;

Średnie zamki
Reda;

Małe zamki
Kosakowo;

Pałace
-

Dwory
-

Miasta
-

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Sopot/5; Gdynia/6; Wejherowo/6; Kosakowo/6; Rumia/6; Reda/6;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 1, małych twierdz: 2, dużych zamków: 1, średnich zamków: 1, małych zamków: 1, pałaców: 0, dworów: 0, miast: 0, miasteczek: 0, folwarków: 6, wsi: 35.

Majątek Podhorce - Marek Wiktorowicz


Dochód: 2184
Duże twierdze
Podhorce;

Małe twierdze
Jasionów; Kadłubiska;

Duże zamki
Zahorce;

Średnie zamki
Dubie;

Małe zamki
Gaje;

Pałace
-

Dwory
-

Miasta
-

Miasteczka
Podhorce;

Folwarki i wsie

Grodziec /5; Grodzice /3; Kręciny /4; Mysze Kiszki /3; Psiawola /4; Podhorce/5;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 1, małych twierdz: 2, dużych zamków: 1, średnich zamków: 1, małych zamków: 1, pałaców: 0, dworów: 0, miast: 0, miasteczek: 1, folwarków: 6, wsi: 24.

Majątek Lachowicze - Marek Wiktorowicz


Dochód: 160
Duże twierdze
Lachowicze;

Małe twierdze
Hruszówka; Korzenie;

Duże zamki
Florianów;

Średnie zamki
Kavali;

Małe zamki
Konki;

Pałace
-

Dwory
-

Miasta
-

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Lachowicze/1;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 1, małych twierdz: 2, dużych zamków: 1, średnich zamków: 1, małych zamków: 1, pałaców: 0, dworów: 0, miast: 0, miasteczek: 0, folwarków: 1, wsi: 1.

Majątek Kielce - Marek Wiktorowicz


Dochód: 1680
Duże twierdze
Kielce;

Małe twierdze
Chęciny; Chmielnik;

Duże zamki
Bodzentyn;

Średnie zamki
Daleszyce;

Małe zamki
Bieliny;

Pałace
-

Dwory
-

Miasta
-

Miasteczka
-

Folwarki i wsie

Kielce/8; Chęciny/8; Morawica/7;ŁĄCZNIE:
dużych twierdz: 1, małych twierdz: 2, dużych zamków: 1, średnich zamków: 1, małych zamków: 1, pałaców: 0, dworów: 0, miast: 0, miasteczek: 0, folwarków: 3, wsi: 23.