Pedro de Grodno

Pedro de Grodno, Ispalczyk, który opisał warunki klimatyczne, ekonomiczne i gospodarcze Ekswilinii w XVII wieku. Jego dzieło jest niwzykłym źródłem wiedzy o tych odległych czasach na Wyspie. Biblioteka ma przyjemność je posiadać.